Yourstone Keramik - Lerlaxen 1942-

Irma Linnéa Claesson, född i Lundby Göteborg den 15 juli 1911, startade sin karriär på Röstrand där hon under perioden 1928-1939 arbetade som dekortecknare. Under denna period träffar hon också Henry Yourstone, född i Huddinge den 23 oktober 1909. Paret bosätter sig i Huddinge där de 1942 startar Yourstone Keramik, samma år föds också sonen Bengt och 1945 får de dottern Irma Kristina. Företaget i Huddinge drivs fram till 1959, därefter flyttas verksamheten till Halmstad.
I Halmstad öppnar de firma "Lerlaxen", först på Kasten Rönnowsgatan 3 och från 1963 på Storgatan. Tillverkningen bestod främst av prydnads-, nytto- och brukskeramik. Under andra halvan av 1960-talet och fram till 1971 arbetade Irma även som frilansande keramiker för Upsala Ekeby, Bo Fajans, Steninge och Laholm. Även dottern Irma Kristina, då med efternamnet Brodier (KB), utförde ett par arbeten för Upsala Ekeby under åren 1971-72.
När sonen Bengt Yourstone övertar firman 1985 upphör tillverkningen av drejade föremål, han väljer istället att koncentrera sig på handgjorda figurer. Företaget är fortfarande i drift 2012 om än i mindre skala än tidigare. Nu tillverkas endast Tomtefamiljen, Luciatåget och Pepparkaksfigurerna.
I företaget arbetade förutom Irma, Henry, Bengt och Kristina Yourstone, även Ulla Sönnerstam, Åke Gudmundsson, Ulla Nilsson, Rita Örjansson och Ove Rasmussen m.fl. De anordnade också praktikplatser för ungdomar på väg till vidare utbildning vid konstfack.
Skål från Rörstrand av Irma Claesson
1990 startade Irma Kristina Yourstone och hennes dotter Christina Tania företaget "TK-Your Design" i Halmstad med inriktning på design, formgivning, hantverk och dekoration. Henry Yourstone avled i Halmstad den 16 januari 1984 och Irma Yourstone den 22 augusti 1988. Föremålen från Yourstone Keramik är signerade "Yourstone", "I.Y." eller med Etikett "Yourstone Keramik". Irmas föremål från Rörstrand är signerade "I..C" eller bara "Claesson". Kristina Yourstone signerade "KY".
Irma Claesson Irma Claesson Irma Yourstone Yourstone Kristina Yourstone

Textunderlag: Bengt Yourstone

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012