Vimmerby Kakel- och Krukmakeri 1864-1972 / 1982-
Carl Forsberg, kruk- och kakelugnsmakare, född i Arboga den 24 juli 1835. Från 1862 gift med Carolina Josefina Lemon, f. Eskilstuna 1826, d. Vimmerby 1897. Efter att ha drivit egen verksamhet i Södermanland och även varit bosatt i Örebro under en kortare period, flyttar Carl 1860 till Forsa i Hälsingland. Där får han arbete på Forssåns Stenkärlsfabrik. När Carl 1863 läser en en annons i tidningen "Fäderneslandet" om att Vimmerby stad söker möjlighet att få en kruk- och kakelugnsmakare att etablera sig i staden, vaknar hans intresse. Efter vissa förberedelser lämnar Forsberg Hälsingland och flyttar till Vimmerby. Där skall han med stadens hjälp starta ett kruk- och kakelugnsmakeri. 

Vimmerby Krukmakeri.  Bildkälla: Vimmerby Kommuns bildarkiv.
I mitten av 1800-talet var efterfrågan på kakelugnar stor och i en del städer var bristen på kakelugnsmakare besvärande. Det var då inte ovanligt att städerna gick ut med annonser i rikspressen i sina försök att locka till sig kunniga yrkesmän. Uppsala och Norrköping var två av de större städerna som använde sig av den taktiken.

År 1864 startar Carl Forsberg sin verksamhet under namnet "Vimmerby Kakel- och Krukmakeri", men så mycket krukmakerigods tillverkades inte. Under de första 39 åren tillverkades bara kakelugnar. 1903 lades kakelugnsverkningen ner och istället började de att tillverka bruks- och prydnadsgods. Carl fortsatte att sätta och renovera kakelugnar, men i de fall det behövdes köptes allt nödvändigt material in från andra fabriker. 
Carl Forsberg avled i lunginflammation 1875 endast 45 år gammal. Därefter och fram till 1897 drevs företaget av änkan Karolina Forsberg tillsammans med sonen Gustav och några gesäller. 

Annonsen i tidningen Fäderneslandet den 15 juli 1863 som gör att Carl Forsberg söker sig till Vimmerby.

En stor artikel som skapades av Gustav i början av 1890-talet, var svalbon i bränd lera. Dessa kunde enkelt fästas under takfoten med tre spikar. Att svalbon blev en så stor artikel, beror på att man ville skydda Svalorna från glupska Gråsparvar som gärna inkräktade i svalbon. Hålet (ingången) i det konstgjorda svalbot var tillräckligt stort för Svalan, men för litet för Gråsparven. Tidigare hade man skjutit Gråsparvar men i och med Gustavs tillverkning kunde Svalorna nu skyddas och jakten på Gråsparvar upphöra. Gustav Forsbergs konstgjorda svalbon kostade 15 öre styck.
När Gustav Forsberg 1897 hade uppnått lämplig ålder och kunskap för yrket, lämnade änkan över allt ansvar till honom. Gustav började med att göra förändringar i företagets sortimentet och under hans ledning handlade det mindre om prydnadsföremål och mer av bruksföremål. Redan år 1900 började Gustav Forsbergs yngste son Erik, att lära sig yrket. Han var då bara 10 år gammal, men skulle med åren bli mer och mer insatt i verksamheten. 
1950 blev det Eriks tur att ta över och under hans tid tillverkades mest prydnadsföremål. Erik drev verkstaden ända fram till sin död 1972, därefter fanns ingen som kunde eller ville ta över verksamheten. Företaget läggs då ner. 
Carl Forsberg 1835-1875 Gustav Forsberg 1867-1951 Erik Forsberg 1890-1972
Far och son, Gustav och Erik Forsberg.  Bildkälla: Vimmerby Kommuns bildarkiv.
Carl Forsbergs första annons publicerades i juli 1866.

Vimmerby Krukmakeri 1982-
1982 efter 10 år i träda, vaknar det gamla krukmakeriet till liv igen. Då tar Dale Karlsson och Karin Bengtsson över lokalerna och startar upp tillverkningen igen, en tillverkning som finns kvar ännu i dag (2011). Deras produktion handlar i huvudsak om prydnadsföremål i hög kvalité och som har rönt framgångar på många utställningar runt om i hela landet.
Mer info om fortsättningen vid Vimmerby Krukmakeri: Dale Karlsson - Karin Bengtsson

Exempel på föremål, stämplar och signaturer från Vimmerby Kakel- och Krukmakeri

Skålar "Forsberg Vimmerby", den vänstra även märkt 1965.   Foto: Staffan Kvist.

Vimmerby Carl Forsberg Vimmerby Carl Forsberg Wimmerby Forsberg
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012