Trensums Porslinsfabrik 1948-1952

Porslinsfabriken i Trensum, fabriken som kunde ha gått i konkurs redan innan den kommit igång.
I januari 1948 startas tillverkning av bruksgods och restaurangporslin under namnet Trensums Porslinsfabrik. Grundarna av fabriken var den tyska porslinsexperten Karl Petermann (vid den tiden anställd som brännmästare vid Karlskrona Porslinsfabrik), VVS-entreprenören Sven Åkesson, hans hustru Emy samt Emys syster Carin Andersson. Senare blev även Carins man Yngve Andersson aktieägare i fabriken.
Men det kom att bli en problemfylld resa. I april 1948 kunde man läsa att Karl Petterman uppfört en ny värmepanna i den fuktiga och kalla fabrikslokalen, en byggnation som myndigheterna ansåg strida mot det beviljade tillståndet.
Petterman förklarade att den befintliga pannan inte räckte till för att hålla tillverkningen igång. Dessutom var lokalen utsatt för mögelangrepp och i taket hade flera brädor lossat från spanten på grund av fukt. För att lösa problemet och undvika att permittera de anställda, valde han att uppföra denna nya värmepanna. Tilltaget gillades ej av myndigheterna och i maj samma år dömdes Petterman till 25.000 kr i böter för "svartbygget".

Ett par av de modeller som tillverkdes vid fabriken.

Problemen med värmepannan var tyvärr bara början på allt elände. I augusti 1948 drabbades fabriken av inbrott varvid formar och schabloner slagits sönder och förstörts. Vid polisförhör erkände en vid fabriken avskedad förman att det var han som gjort inbrottet och stod för skadegörelsen. Han påstod att han ombetts att hämta sina tillhörigheter och därefter lämna fabriken. Han påstod också att de formar och schabloner som förstörts var hans personliga egendom och det han inte kunde bära med sig slog han helt enkelt sönder. Inbrottet resulterade i att 30 av de anställda miste sina arbeten. I augusti 1950 dömdes den f.d. förmannen till sex månaders straffarbete för stöld, anstiftan till stöld och egenmäktigt förfarande.
Så småningom kunde tillverkningen återupptas, men nu utan Petterman. Det fanns olika uppfattningar mellan Petterman och övriga styrelsen om hur fabriken skulle styras och detta resulterade i att Petterman, i förmodat vedesmod, väljer att lämna fabriken. 
Från och med 1949 till början av 1952 fungerade allt bra. Modellprogrammet utökades och snart tillverkade de förutom bruks- och restaurangporslin, även vaser, figuriner, skulpturer, krukor och lampfötter. De hade också legotillverkning åt Malmöföretaget Promoto, något som går att se då man jämför föremålen från de båda företagen. Antalet anställda uppgick till ca 35 personer, bland dem fanns dekoratören Erik Lundkvist.
I mars 1952 efter knappa fyra års drift, är det över för porslinsfabriken i Trensum. Konkursanmälan lämnas in och fabriken stänger. Den 18 december samma år säljs fastighet, inventarier och hela varulagret på exekutiv auktion. Vid fabriken användes ett par olika stämplar, den med ordet "Trensum" i en Ek är vanligast, men i en del fall kan man också hitta helt ostämplade föremål. Det finns också en hel del föremål kvar från fabriken, dessa hittas bla. hos samlare i Blekinge.

Informationen bygger på artiklar publicerade under åren 1948-1952. Tack även till Per-Gunnar Johansson som dokumenterat fabrikens historia.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012