Törngrens Krukmakeri 1798-2014
1789 grundar Hans Törngren (1754-1822) sitt Kruk- och kakelugnsmakeri i Falkenberg, ett företag vars ägande stannat kvar hos Törngrens ättlingar i över 200 år. Där har man under alla år tillverkat nyttoföremål av lera från regionen. Det har varit spilkumar, skålar, krukor, lergökar, mjölkfat och andra artiklar. Under de tidiga åren även Tranlampor, tekannor och de s.k. Gycklarkrusen. 
Att bränder härjat bland kruk- och kakelugnsmakerier genom åren är ett faktum och detta öde drabbade även Törngrens. Enligt en notis i Daglig Allehanda den 5 september 1826 drabbades krukmakeriet av en mycket allvarlig brand i slutet av augusti detta år. Branden som spred sig med rasande fart i kvarteret totalförstörde 8 hus och gjorde 46 personer hemlösa. Situationen var så allvarlig att Brandkommitén gick ut med en bön till stadens innevånare om att hjälpa till med husrum och mat de de drabbade. 
Efter branden byggdes krukmakeriet upp igen och driften kunde fortsätta under Swen Törngrens ledning. Swen står för driften fram till 1862 då han lämnar jordelivet. Nu blir det Hans Severin Törngrens ansvar att fortsätta traditionen. Därefter följer en lång rad kruk- och kakelugnsmakare i släkten Törngren. De var Johan Bernt Törngren 1831-1874, Carl Leonard Severin Törngren 1852-1924, Hans Axel Leonard Törngren 1885-1941 och Torild Törngren 1916-1987.
Sista ägare till krukmakeriet var Bengt och Ann Törngren. Bengt som var sjunde generation drev keramikverkstaden fram till sommaren 2014 då han gick i pension. Sedan dess har ingen stadig produktion av keramik förekommit. Under 17- och 1800-talet märkte de sina produkter med Falkenbergs Stadsvapen, en rännformig fördjupning samt en sticilerad Tupp. Först in på 1900-talet börjar de signera sina föremål lite mer personligt.
Förutom tidigare nämnda, arbetade även Hans och Sven Severin, Bonnie Rehnkvist, Dagny Zackrisson, Edvin Larsson, Leif Ueland, Ove Rasmussen, E.M. Lundqvist och Erik Jakobsson vid krukmakeriet.

I krukmakeriet fanns: Hans Törngren 1754-1822, Swen Törngren 1796-1862, Hans Severin Törngren 1822-1900, Johan Bernt Törngren 1831-1874, Carl Leonard Severin Törngren 1852-1924, Hans Axel Leonard Törngren 1885-1941, Torild Törngren 1916-1987,  H.S. Törngren, Bengt Törngren och Ann Törngren. Hans och Sven Severin, Bonnie Rehnkvist, Dagny Zackrisson, Edvin Larsson, Leif Ueland, Ove Rasmussen, E.M. Lundqvist och Erik Jakobsson.
På den svartvita bilden ses Bengt Törngren på besök vid Gustavsberg, här tillsammans med Stig Lindberg. Detta i samband med att Bengts gesällprov godkänts av granskningsnämnden vid Sveriges Hantverks- och Industriorganisation. 

Mindre grötskål och Gyckelkrus   Foto: Staffan Kvist

Dekorerat fat samt lergök med tillhörande signatur. 
Foto: Staffan Kvist
Exempel på stämplar från Törngrens

Edvin Larsson Sven Törngren Torild Törngren Bonnie Rehnkvist Bonnie Rehnkvist Bengt Törngren Erik Jacobsson
1920-talet 1940-1969 1940 1943-1973 1943-1973 1969 - 1969 -
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012