Redan under medeltiden fanns krukmakare i Laholm. Den första som nämns är Hans Pottemager som verkade i Laholm redan på 1660-talet. På Nordiska Museet finns kanske det mest intressanta föremålet i Svensk Keramikhistoria - ett fat tillverkat i Laholm signerat augustus 1690. Det skall enl. uppgift vara gjort av Axel Nielsen. Laholm är väl annars känt för sina Tuppfat. Tuppfaten är skålar eller fat dekorerade med en fågel. På 1800-talet var bröderna Hasselberg de stora tillverkarna av keramik i Laholm, senare en liten bit in på 1900-talet, kom fler tillverkare in i bilden.
Julius Nilsson 1848-1923

Julius "Pottelerius" Nilsson eller Herr Lerbränner som han valde att kalla sig själv, föddes i Simrishamn 1848. Han började sin bana 1862 som lärling hos krukmakare Knut Faltin i Simrishamn, därefter och fram till 1871 som gesäll hos kakelugnsmakare Fredrik Sjöstedt i Fränninge och C.F. Lundholm i Lövestad. Efter Lövestad beger han sig till Ängelholm där han får arbete hos krukmakarinnan Jacobina Smedman. Han avslutar sejouren som gesäll hos J.C. Bossén i Laholm.
1875 flyttar Julius till Köpenhamn för anställning på bl.a. Den Kongelige Porcelainsfabrik, där stannade han i nästan 20 år. När han återvände till Sverige 1894 arrenderar han först Hasselbergs Krukmakeri på Krukmakargränd. Tre år senare 1897, får han användning för det sparkapital han lyckats skaffa sig under åren i Köpenhamn. Han köper då Jöns Christian Boséns Krukmakeri på granntomten 110 och startar sitt eget krukmakeri. 
Julius blir kvar i huset på Krukmakargränd livet ut. Där bor han tillsammans med sin fru Anna-Greta och en griskulting. Julius tillverkade krukor, vaser, skålar, fat och andra hushållsartiklar i god allmogeanda, men trots sina goda kunskaper så går det inte speciellt bra för honom. Hans lergods säljer dåligt och familjen lever i ständig fattigdom. Det är först i början av 1920-talet som han blir uppskattad för sin keramik, men då är det för sent. Julius Nilsson dör 1923.

Laholm Keramik 1897-2000
Efter Julius död 1923 övertar Anders Larsson verksamheten. 1931 lämnar han över till sin son Olof och dottersonen Nils Larsson. 1945 började de bygga en ny fabrik och den stod färdig året efter. När tillverkningen i den nya fabriken kom igång bytte de företaget namn till Laholm Keramik. Sedan Olof och Nils Larsson tog över fabriken har ägandet stannat i familjen, men produktionen minskade efterhand och år 2000 lades verksamheten ner. Nils Larsson startar därefter JaNi Keramik tillsammans med hustrun Jane Wåhlstedt (se nedan).
Konstnärer och formgivare vid Laholm Keramik: Anders Larsson, Olof och Margit Larsson, Jane Wålstedt, Kirsten Sejer-Pedersen, Berit Davidsson, Ulla Sönnerstam, Ingela Hansson, Karin Olofsson, Irma Claesson, KG Alm, Folke Kvist, Bert Prewitz, Arnold Torbjörn Olsen, Hasse Hageltorn, Ragnar Svensson, Kurt Larsson, Lars Ljunggren, Oliver Weera-Siughe och Martin Jansson.

Fabriksstämpel Fabriksstämpel Fabriksstämpel Olof Larsson Olof Larsson

Jani Keramik 1949-1970
Jane Wåhlstedt som under perioden 1944-1949 varit anställd vid Laholm Keramik, väljer att starta egen tillverkning 1949 under namnet JaNi Keramik tillsammans med maken Nils Larsson. Namnet "JaNi" är en kombination av begynnelsebokstäverna i deras respektive förnamn. 
Jani hämtade sin inspiration vid utlandsresor och 1951 införde hon den s.k. Sgrafittotekniken. Hennes förkärlek för starka färger, mörka ansikten och bilder från växtriket återkom i keramiken. Produktionen blev mycket populär och såldes runt om i hela världen. Verksamheten läggs ner 1970. Vid Jani Keramik arbetade totalt ett 20-tal personer genom åren.
Jane Wåhlstedt
Nils Larsson
                       

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012