Keramisk Konst Orsa  ca 1924 - ca 1933

Järnvägstjänstemannen Carl Sune Magnus Möller var under tidigt 1900-talet mantalsskriven i Stockholm, men bosatt i nordligaste Sverige tillsammans med sin familj som bestod av hustru och de två sönerna Gunnar och Sven. Där arbetade Möller som ingenjör i samband med bygget av järnväg mellan Gällivare och norska gränsen. Efter några år skrev sig familjen i Gällivare och där föddes också dottern Greta.
Efter åren i Gällivare flyttade familjen först till Göteborg innan de 1921 slog sig ner i Orsa. Kring 1924 startade Möller företaget "Keramisk konst i Orsa" med hjälp av sin svåger Ture Bouvin, tidigare delägare i AB Nya Terracotta i Göteborg. Bouvin var den drivande kraften och stod för både kunnande och produktion. Även en av Möllers söner skall ha arbetat i verkstaden. 
Tillverkningen bestod av gjutna föremål som exempelvis vaser, skålar, askar och figurer. Bouvin hade också rättigheter att tillverka keramikkopior av Döderhultarns figurer, något han hade med sig från tiden vid Nya Terracotta Göteborg. Det var sannolikt fler formar från fabriken i Göteborg som följde med Bouvin till Orsa. Det finns också uppgifter om att kopior av Per Hasselblads statyer skall ha blivit gjutna i Orsa. 
Keramisk Konst i Orsa gick i konkurs i början av 1930-talet och en del av lösöret såldes på auktion, bl.a. de formar som användes vid fabrikens keramiktillverkning. 1934 flyttade makarna Möller till Stockholm och där stannade de under resten av sina liv. Sönerna Gunnar och Sven dog i unga år. Båda avled under åren 1940-41 ca 40 år gamla. Gunnar som frivillig i finska kriget och Sven genom blodförgiftning. Föremålen som tillverkades i Orsa är stämplade "Keramisk Konst i Orsa". Några föremål finns bevarade på Dalarnas museum och några hos Orsa kulturförvaltning.
Exempel på stämplar och föremål

Textunderlag och bilder: Bengt Hansén

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012