Edgar Böckman 1890-1981
Carl Edgar Böckman, keramiker och designer, född i Malmö den 21 september 1890, son till köpmannen Alfred Böckman och Gerda Persson. Edgar utbildade sig vid Bruno Hoppes Målarskola i Malmö samt på HKS i Stockholm perioden 1910-1914, därefter anställd som konstnärlig ledare på keramikavdelningen vid Höganäsbolaget. Han gjorde även flera studieresor till bl.a. England, Frankrike och Österrike under 1930-talet. Edgar blev snart känd för sina vackert dekorerade hushållsföremål, men var kanske mest stolt över sina saltglaserade prydnadssaker. När lerkärlsfabriken lades ner 1926 lämnade han Höganäs och började arbeta som dekoratör på Rörstrand, där stannade han till 1929.

Åren 1930-35 tillbringar han i Tjeckoslovakien för studier vid Konsthantverksskolan. Efter hemkomsten till Sverige arbetar han under en kort period vid Nittsjö Keramik innan han i slutet av 1935 startar en egen verkstad i Stockholm, en verkstad som han driver på heltid fram till 1947. Därefter och fram till 1957 arbetar han som keramiklärare på Konstfack i Stockholm. 
Edgar Böckman har deltagit vid många utställningar runt om i landet och fått stor uppskattning för sitt arbete. Hans konst finns representerad på Nationalmuseum, H.M. Konungens Konstsamlingar samt på Konstindustrimuseet i Prag. Edgar avled på Lidingö den 16 mars 1981.
Exempel på signaturer och föremål Edgar Böckman

1915-1926
1915-1926
Höganäsbolaget
efter 1926
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012