Wilhelm Gieseke 1910-1992

Friedrich Wilhelm Herman Gieseke, skulptör född i Ronneby den 26 mars 1910, son till disponent Wilhelm Gieseke och Marie Busch, från 1936 gift med Valborg Nordström. Wilhelm studerade vid Hjorth och Möllenbergs Skulpturskola i Stockholm 1932, därefter för Charles Despiau och Paul Cornet vid Académie Scandinave i Paris. Han företog sig även studieresor till Tyskland 1932, Italien 1937, Frankrike och Spanien 1950. År 1946 blev han ledamot av Svenska Konstnärernas Förening och 1947 erhöll han Kinmanssons Fondstipendium.
Wilhelm modellerade främst porträtthuvuden, reliefer och småfigurer i lera, granit, gips och brons. Hans byster finns t.ex. på Tandläkareinstitutet i Stockholm (G. Westin) och i Umeå (landshövding G. Rosén). Han har även gjort "Ung flicka" i brons till Ronneby Stadshus och en relief i lera till Kallinge kyrka i Blekinge.
Wilhelm deltog vid flera utställningar, bl.a. med Sveriges Allmänna Konstförening och Svenska Konstnärernas Förening. Han finns representerad på Prins Eugens Waldemarsudde samt i många privata samlingar. Wilhelm Gieseke avled i Saltsjöbaden den 27 juli 1992. 
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012