Kruk- och kakelugnsmakare i Västernorrlands län under 1700- och 1800-talen.

Denna dokumentation över Västernorrlands läns kruk- och kakelugnsmakare har blivit uppdelade i två avsnitt, nämligen i landskapen Medelpad och Ångermanland. Även om länets gränser inte helt överensstämmer geografiskt med de två landskapens, så känns det ändå inte fel att göra en sådan uppdelning, eftersom ingen aktuell hantverkare har gått att påträffa i de områden som tillhör Ångermanland, men ligger i andra län.

Benämningarna krukmakare och kakelugnsmakare berättar inte något direkt om vad som tillverkades vid hantverkarens verkstad. Under 1700-talet användes mestadels titeln krukmakare medan det under 1800-talet blev mer vanligt att kalla hantverkaren för kakelugnsmakare. Detta oberoende om det bara tillverkades krukor och annat hushållsgods i verkstaden eller enbart kakel.

I det flesta fall framställdes nog båda produkterna hos de enskilda hantverkarna. Möjligtvis är det därför som de olika yrkesbenämningarna har använts om samma person vid olika tillfällen. Detsamma har även blivit gjort i denna dokumentation. I slutet av 1800-talet tillkom så den yrkesgrupp som enbart sysslade med uppsättning av i många fall fabrikstillverkade kakelugnar. Dessa benämndes även de som kakelugnsmakare.

Denna dokumentation finns endast som

Dokumentation: Bengt Hansén, Östersund © 2018  Kontakt: bengt@signaturer.se

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012