Sven Boberg 1870-1935

"Den fösta automobilen i Småland" Paris 1903
Sven Rudolf Boberg, skulptör, tecknare och keramiker, född i Hylletofta socken i Jönköpings län den 13 december 1870, son till sergeant Axel Boberg och hans hustru Alfrida Mörk. Sven fick sin utbildning på Tekniska Skolan i Jönköping 1889-91, därefter arbetar han som lärare i modellering på samma skola under perioden 1897-1901.
1902 reser han till Paris där han får privatundervisning på Academie Collarossi perioden 1902-05. Han deltar vid flera utställningar under sin tid i Paris, bl.a. på Salong Vaugirard och skapar också träskulpturen "Den första automobilen i Småland". Perioden 1908-13 är han tillbaka som lärare i modellering, denna gång i Uppsala. Han gör även några arbeten för S:t Eriks Lervarufabrik under denna period. År 1914 tillbringar han i Italien.
Sven var en humorist vilket framgår i många av hans verk. Han gjorde skulpturer, byster, statyetter, reliefer, plaketter och tecknade karikatyrer och materialet kunde vara gips, trä, brons eller keramik. Bland hans verk kan nämnas figurgrupperna "English you know", "Finskt konstnärspar på väg till akademien", "Ragnarök" och "Sov i ro" m.fl. Han avled i Stockholm den 5 augusti 1935. Föremålen signerades "S Boberg".
Exempel på signatur

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012