Sven Anderson 1846-1920

Sven Anderson, skulptör född i Gnosjö, Jönköpings län den 24 augusti 1846. Han var son till lantbrukare Anders Danielsson och hans hustru Kajsa Arvedsdotter och från 1903 gift med Elin Nilsson. Redan som ung visade Sven anlag för skulptur och gravyr vilket resulterade i att hans föräldrar valde att skicka honom till Stockholm för konststudier.
Sven studerade skulptur vid Stockholms Tekniska Skola 1868, samt vid Konstakademin 1869-76. Under studietiden arbetade han i bildhuggare Fritjof Kjellbergs ateljé där han skapade porträttbyster och ornament. Han gjorde även studieresor till München, Florens, Rom och Köpenhamn under åren 1889-90. Väl hemkommen till Sverige arbetade Sven med porträttbyster och medaljer. Han hade aldrig någon egen ateljé, utan reste runt med sina verktyg och arbetade på den plats där modellen råkade finnas. 
Sven är kanske mest känd för det porträttgalleri av riksdagsmän han utförde till Sveriges riksdag under åren 1875-1900. Ett porträttgalleri som borde vara unikt i sitt slag och för vilket han också belönades med ett stipendium på 3.000 kr. Efter en studieresa till Rom återvänder han till Sverige och bosätter sig i Lund. Där fortsätter han att utföra porträtt av både kända och okända personer. De flesta skänkte han till Lunds Universitet. Det är också ett faktum att han nästan aldrig tog betalt för sitt arbete, vilket också återspeglades i hans ekonomi.
Sven Andersson var en mycket skicklig konstnär som utförde sina porträtt med slående likhet. De sista 20 åren tillbringade han främst i Lund och Malmö, därför finns också många av hans bästa arbeten bevarade i dessa städer. Sven avled i Helsingborg den 4 januari 1920. Hans föremål signerades "Sven Anderson".
 
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012