Sigrid Blomberg 1863-1941
Lantbrukardottern Emma Emilia Sigrid Charlotta Blomberg föddes i Skarshult utanför Fliseryd i Småland den 17 oktober 1863. Hennes intresse för konst och skulptur kom relativt sent i livet. På 1880-talet hade hon visserligen börjat ägna sig åt att skulptera i trä, men hade ingen tanke på att det skulle bli hennes yrke i framtiden. Hennes intresset för skulptur växte med tiden och 1884 då hon hunnit bli 21 år gammal, reste hon till Stockholm för att studera träskulptur på Tekniska Skolan.

Sigrids tid vid Tekniska Skolan blev dock kortvarig. Så fort hon fick lera i sina händer vaknade ett helt annat intresse. Hon skulle visserligen fortsätta skulptera, men inte i trä. Hon slutade på Tekniska Skolan och tog istället privata lektioner under en kort period, därefter gick hon fyra år på Konstakademien innan hon 1889 lämnar Stockholm för att resa till Dresden. Där studerar hon under Professor Dietz under ett år.
När Sigrid återvänder till Sverige 1890 får hon beställning på en Altargrupp som skall uppföras vid Oskarshamns kyrka. Hon erbjöds att utföra gruppen i en av Konstakademiens ateljéer. På våren 1897 belönades hon med Kungliga Medaljen för två av gruppens figurer, Kristus på korset och Maria.
Efter arbetet vid Oskarhamns kyrka och det erkännande hon då fick, kände hon sig fri att utveckla sin konstnärliga ådra. Snart kom också nästa beställning, Bebådelsen. Svenska staten beställde skulpturen i marmor och Sigrid lät utföra huggningen i Italienska Florens. Hon reste själv dit för att övervaka arbetet och tillbringade då stora delar av sin tid i Rom och vid ateljén i Florens.
Dopfunten i Vasakyrkan
Lilla Sjöjungfrun
När Sigrid återvände till Sverige vann hon i en tävlan om att få utföra det Röhsska Gravmonumentet. Skulpturen bestod av två grupper, Sorgen, Hoppet och takfiguren Uppståndelsen. Under samma period modellerade hon även en relief av Georg Adlersparre som hamnade i Myssjö. 1902 gjorde hon Lilla Sjöjungfrun och 1906 Dopfunten för Vasakyrkan i Stockholm. Därefter fick hon flera beställningar på reliefer, monument och byster, både för privata och offentliga rum.
Sigrid arbetade i många material. Under de tidiga åren handlade det bara om trä, därefter blev urvalet större och omfattade både lera, gips, marmor, brons och sten. 1904 byggde hon en sommarbostad i sin småländska hembygd där hon sedan arbetade under många år.
Sigrid Blomberg levde som ogift i hela sitt liv. Under de sista åren var hon bosatt på Pihlgrimsgatan i Karlstad, där avled hon den 28 januari 1941. Sigrid signerade sina objekt "SB".

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012