Rudolf Asel 1816-1851
Rudolf (Rudolph) Gothelf Asel, porslinsmålare, född i Ruhla Tyskland 1816. Rudolf kom till Stockholm kring åren 1839-40 och började studera porslinsmålning hos Wilhelm Heinemann. År 1841 öppnar han en butik med försäljning av porslinsvaror på Holländaregatan 11 och ett år senare 1842 gifter han sig med Carolina Maria Röhl.
I oktober 1843 öppnar han egen utställningshall på Drottninggatan 55 där han erbjuder sina kunder porträtt, landskap, vapen och historiestycken målade på plåt, papper eller porslin. Ateljén fanns fortfarande kvar på Holländaregatan ända fram till 1847 då han förenade ateljé och utställningshall i det s.k. Braheska Huset på Drottninggatan 31. Vid denna tid hade han också utökat verksamheten till målning av serviser, blomkrukor, vaser, paradkoppar, bläckhorn, nationaldräkter och skyltar m.m.

Rudolf Asel avled den 11 september 1851. I december månad 1851 avvecklade änkan Carolina hela verksamheten genom att anordna en stor Julklappsutförsäljning av Rudolfs målade föremål. Utförsäljningen ägde rum på parets dåvarande hemadress, Mäster Samuels Gränd 50. Rudolf signerade sina föremål "Rudolf Asel" och hans konst finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012