Hans Erik Rosenkvist 1910-1995
Hans Erik Rosenkvist född i Höganäs 1910, fick sin utbildning hos Albin Hamberg i Höganäs. År 1923, när han endast är 13 år gammal söker han jobb hos Andersson & Johansson vid Höganäs Keramik och där stannar han som drejare i 16 år. 1939 lämnar han A&J och öppnar egen verkstad i Lerberget. Hans tillverkning bestod av nytto-, bruks- och prydnadsgods, samt kopior på gammal allmogekeramik. Under en period på 1960-talet arbetar han också som drejare på Jie Gantofta. Rosenkvist avlider i Höganäs 1995, 85 år gammal. Hans föremål är signerade "HER" Lerberget.

  

Fotografiet på Hans Erik Rosenkvist är publicerat med tillstånd av Höganäs och Kullabygdens Bildarkiv

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012