Robert Nilsson 1894-1980
Robert Karlheim Nilsson, skulptör, keramiker och konstnär, föddes i Brunnby strax norr om Höganäs den 6 september 1894. Robert var faderslös och son till ogifta Johanna Sofia Nilsson, född i Våxtorp Skåne 1873. Omständigheterna gjorde att Robert fick växa upp som fosterbarn hos sina morföräldrar i Höganäs. Roberts morfar var Pål Nilsson (1838-1918), grovarbetare nr 532 på Höganäs Stenkolsverk. Mormodern var hemmafrun Elna f. Ivanoff (1837-1921).
Robert arbetade som butiksbiträde innan han påbörjade sina studier hos Möller & Bögely i Danmark. Studierna fortsatte hos P. Ipsens Enkes Terrakottafabrik i Köpenhamn och hos Albin Hamberg vid Höganäs Tekniska Yrkesskola. De avslutades på Konstfack och Konstakademin i Stockholm. Det var också under studietiden i Stockholm han träffade textilkonstnärinnan Barbro Lundberg (1899-1983) med vilken han gifte sig 1928. Kort efter bröllopet flyttade paret först till Grekland, därefter till Italien där sonen Pål-Nils föddes 1929.

Efter utflykten till Grekland och Italien återvände paret Nilsson till Skåne. År 1939 byggde de ett eget hus i Lerberget med utsikt över Sundet. Huset som kom att kallas "Lukalyckan" var inledningsvis att betrakta som sommarbostad. Det var först i slutet av 1940-talet som de började använda huset som permanentbostad. Vid denna tid hade de också ett hus på Segelvägen som kallades "Smedjebo" i folkmun. Där fanns en vävstuga som Barbro och hennes anställda använde. Huset fanns fortfarande kvar i familjens ägo i början av 2000-talet. Barbro kom att bli en av våra skickligaste textilkonstnärer och var under flera år konstnärlig ledare vid Märta Måås-Fjetterströms verkstad i Båstad.
Robert hade redan på 1930-talet hunnit med flera offentliga uppdrag. Några som kan nämnas är målningarna på läktaren i Gräsö kyrka och bronstavlan över Engelbrekt i S:t Nicolai kyrka i Örebro. 1937 fick han uppdraget att smycka och färdigställa entréhallen i Svenska paviljongen på världsutställningen i Paris och 1939 gjorde han en 18 meter lång väggrelief till Svenska Amerikaliniens fartyg M/S Stockholm. 
Husfasaden på Laboratoriet
På 1940-talet utförde han fasadreliefer till Historiska museet i Stockholm, utsmyckning till S:t Knuts kapell i Malmö, Törnekransen till Helsingborgs krematorium samt ett stort antal monumentala uppdrag. 1948 skapade han granitskulpturer till Alviks folkskola och Öresundsparken i Helsingborg. Två år senare dekorationer till Gubbängens folkskola. Många av relieferna och skulpturerna tillverkades, glaserades och brändes på Andersson & Johanssons keramikfabrik i Höganäs. Bland dessa hittas t.ex. reliefen "Tro Hopp och Kärlek" som dekorerar den Sjöstenska fastigheten i Höganäs och "Demonstrationståget" som han gjorde tillsammans med Åke Holm och som står placerad i Folkparken.
Reliefen i Sjöstenshuset
Ju äldre Robert blev, desto mindre kom det att handla om stora skulpturala reliefer och monument. Det blev istället måleri, statyetter och skulpturer i mindre skala. Hans motiv var ofta hämtade från naturen, speciellt från hav och strand. Han gjorde även förlagor till mynt och tillsammans med hustrun komponerade han bildvävnader. Man får heller inte glömma att Robert arbetade som uppskattad lärare på Konstfack i Stockholm och att han var en utmärkt duktig fotograf. Hans son Pål-Nils som kom att satsa på yrket, blev så småningom en högt uppskattad fotograf.
Robert har också skapat en del föremål i stengods. Även om han inte påstods vara speciellt duktig som drejare så blev det en del vaser, skålar tillsammans med saltglaserade miniatyrer. Miniatyrerna brändes oftast på Raus Stenkärlsfabrik.
Robert Karlheim Nilsson avled i Höganäs den 25 juli 1980 och hustrun Barbro på samma adress den 11 oktober 1983. Det Robert skapade signerades med hela namnet "Robert Nilsson".

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012