Per Hasselberg 1849-1894

Per Hasselberg, skulptör, född som Petter Åkesson i Hasselstad Ronneby på nyårsafton 1849, son till bonden Åke Andersson och Ingeborg Svensdotter. När Per var 12 år gammal slutade han skolan och arbetade som hantlangare åt en timmerman. Fyra år senare går han som lärling hos en snickare i Karlshamn och under denna tid lär han sig att både teckna och skära ornament. 1869 fick Per sitt gesällbrev och flyttade till Stockholm. Där arbetade han under 7 år som bildhuggare, samtidigt som han tog kvällskurser på Slöjdskolan. Vid denna tid  byter han också namn, från Petter Åkesson till Per Hasselblad. Våren 1876 fick Per möjlighet att gå på Akademins Principskola och några månader senare erhöll han ekonomiskt understöd för att resa till Paris.

I Paris arbetade Per i fem år som snickare och träsnidare, samtidigt studerade han på Ecole des Beaux Arts och hade då tillgång till skulptören Jouffroys ateljé. Debututställningen sker på Parissalongen 1880 och året efter får han sin första utmärkelse för skulpturen "Snöklockan". Tio år senare återvänder Per till Sverige och bosätter sig på Östermalmsgatan 2 i Stockholm.

I början av 1880-talet stiftar Per beksntskap med Pontus Furstenberg som planerar att öppna ett galleri i staden. Per fungerade som Furstenbergs rådgivare och medhjälpare vid bygget som stod klart kring nyår 1885. Därefter ägnade Per stor kraft åt att försöka skapa fler möjligheter för konstnärer att visa upp sina verk, som t.ex att införskaffa en stor industriutställningsbyggnad. Men detta skulle bli en dröm som aldrig gick i uppfyllelse.

Snöklockan / Pojken och Grodan. Foto: Auktionshuset i Örebro
Per Hasselberg hade sin storhetstid under 1880-talet, då var han mest aktiv och gjorde sina bästa arbeten. Bland hans större verk kan nämnas "Le Charme" 1880, skulpturen "Snöklockan" 1881, "Såningskvinnan" 1882, "Magnetismen" och "Elektriciteten" 1884, "Vågens tjusning" 1888, "Grodan" 1889 och "Näckrosen" 1892. Per gjorde även en del porträttarbeten, bl.a. den utmärkta bysten av Ernst Josephsson. 
Under de få år han var verksam på 1890-talet, började hans arbeten att bli mer intetsägande. Modellerna var fortfarande varma och väl genomarbetade, men han lyckades inte överföra detta till den färdiga skulpturen. Per Hasselberg avled i Stockholm den 25 juli 1894. Ett halvår innan sin 45-årsdag.

Per finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm (Snöklockan), på Glypoteket i Köpenhamn (replika av Snöklockan), Prins Eugens Walldemarsudde (Näckrosen), på Svenska Klubben i Paris finns originalgipsen till Grodan och på Göteborgs Konstmuseum finns flera av Pers alster. Kring sekelskiftet 1900 och en bit in på 1900-talet, reproducerade Gustavsberg flera av Per Hasselbergs skapelser. Dessa gjordes i parian och var försedda med Hasselbergs namn, Gustavsbergs stämpel och ibland även "Paris". 
Per Hasselberg i sin Parisateljé kring 1880.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012