Ove Thornblad 1935-2018
Ove Thornblad föddes i Helsingborg den 12 december 1935. Hans intresse för keramik startade med en bild i en bok. Boken berättade om vikten av att ha en hobby, inte minst på äldre dar. När han en dag såg en annons som erbjöd verktyg för keramiktillverkning blev han intresserad. Han köpte en elektrisk brännugn, en drejskiva och började tillverka keramik. Först i källaren hos sina föräldrar och sedermera i sitt garage. Han lärde sig tekniken på sitt eget sätt, gick några kursmånader på en yrkesskola i Höganäs och arbetade därefter som drejare på Andersson & Johansson i Höganäs perioden 1950-55.
1985 började han arbeta med forskning och utveckling inom det keramiska området vid Höganäs AB i Höganäs. På Höganäs AB kom han så småningom att vara ansvarig för optisk mikroskopi, elektronmikroskopi samt reklamationer. Han var också ansvarig för utvecklingsprojekt och utbildning under tiden som ägandet övergick till Höganäs Eldfast AB och sedermera till Lafarge AB. 
Det var först 1998 då Ove startade konsultföretaget EXCER han började arbeta med keramik på heltid i sin verkstad i Väsby, Höganäs. Eftersom han egentligen var keramkemist så tillverkade han alla sina glasyrer själv. Ove avled i Farhult den 27 november 2018. Hans föremål signerades "O.Th" eller "Ove Thornblad", ibland tillsammans med "Höganäs" eller "Väsby".

Exempel på föremål och signaturer av Ove Thornblad

 

  
    

Textunderlag och bilder: Ove Thornblad

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012