Oskarshamns Kakelfabrik 1847-1899 / 1901-1928
August Kjellgren, kakelugnsfabrikör född den 26 juli 1820, flyttar in till Oskarshamn 1847 eller Döderhultsvik som orten då hette och startar kakelugnstillverkning under namnet Oskarshamns Kakelfabrik. Leran som behövdes för tillverkningen hämtades från stadens marker i Fredriksberg och Nynäs och grus hämtades vid järnvägsbron i Forshult. Priset Kjellgren fick betala var 10 öre per vagnslast alt. 15 öre för två vagnslaster (parlass). Fabriken fick snart gott rykte då kakelugnarna som producerades visade sig hålla mycket hög kvalité. I mitten av 1860-talet moderniserades fabriken och ugnarna byttes ut mot de mer moderna rundugnarna.
Kjellgren var en uppskattad person. Han hade under årens lopp många uppdrag i stadsfullmäktige och satt dessutom som ledamot i Brandstodskommitén för fastigheter under många år. I mitten av 1890-talet är Kjellgren både gammal och sjuklig. Han lämnar då alla sina kommunala uppdrag och överlåter driften av kakelfabriken till andra. Kjellgren avlider den 26 november 1899, då fylla 79 år. Strax därefter läggs kakelfabriken ner.
1901 återuppstår Oskarshamns Kakelfabrik, åtminstone till namnet. Ett konsortium bestående av kronolänsman Josef Malmberg, Th.W. Jeanson, byggmästare C.J. Blad, fabrikör O.H. Carlsson samt verkmästare Adolf Bernhard Sandbäck (brorson till den mer kända kakelugnsfabrikören Sandbäck i Kalmar), startar en ny kakelfabrik på tomterna 593 och 594 i Oskarshamn (korsningen Hantverksgatan / Kyrkogårdsgatan). Fabriken döptes till "Oskarshamns Kakelfabrik" och aktiekapitalet sattes till lägst 20.000 kr och högst 75.000 kr.
Orderingången var mycket god under de inledande åren. Redan 1904 beslutade ledningen att bygga ut fabriken med två våningar, en utbyggnad som gjorde fabriken mer än dubbelt så stor som tidigare. Men tiderna förändrades snabbt. Under sommaren 1907 minskade orderingången dramatiskt och lagren av osålda kakelugnar växte i snabb takt. Den mest drivande kraften vid fabriken, Bernhard Sandbäck, beslöt sig för att resa till Stockholm och där försöka hitta köpare till fabrikens kakelugnar. Resan gav dock inte önskat resultat och i vemod och förtvivlan begick han självmord. Sandbäck dödförklarades den 11 februari 1908. Vid Oskarshamns Kakelfabrik kunde man så småningom reda ut stormen och verksamheten pågick därefter fram till 1928.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012