Nordisk Keramik Degerfors 1951-1955

Dimitrijs "Dima" Grinups, kemist, keramiker och världsomseglare. Hans föräldrar var Lettländare bosatta i Moskva och där föddes också Dima den 9 januari 1916. I samband med världskrigets utbrott i slutet av 30-talet återvände familjen till Lettland och som Lettländare upplevde han därefter två ockupationer, den ena från Sovjetunionen och den andra från Nazityskland.
1943 gifter han sig med Skaidrite f. 1919 och när paret under hösten 1944 försökte fly till Sverige, greps de av Gestapo och deporterades till ett tyskt koncentrationsläger. De lyckades överleva och hamnade så småningom i ett uppsamlingsläger för Balter inom den Brittiska zonen i Tyskland och 1947 fick de tillstånd att komma till Sverige. Paret Grinups kom först till Stockholm där Dima arbetade för Primus under en kortare period. 1948 flyttar de till Degerfors och Dima får där arbete på Järnbruket. Tre år senare 1951, slutar han på bruket och beslutar sig istället för att starta keramikföretaget "Nordisk Keramik".
Under första verksamhetsåret arbetade han helt själv i företaget. Keramikverkstaden var då förlagd till en källarlokal där han också hade installerat en brännugn. Året efter flyttades verkstaden till större och mer lämpliga lokaler på Hagalundsvägen och där installerades ytterligare en ugn. Efter flytten till större lokaler anställde Dima några medhjälpare, bl.a. den då 16 åriga Britt Landin samt dekoratören Maj-Britt Nielsen, syster till Gösta Grähs.
Nils Ekberg och Birger Karlsson i arbete med mosaikbord
Tillverkningen bestod främst av bruks och nyttoföremål som exempelvis skålar, fat, vaser och krukor m.m, men Dima kunde även tillverka allt från större skulpturer till små miniatyrer. När Gustav VI Adolf besökte Degerfors under en av sina Eriksgator på 1950-talet fick han ett keramikfat tillverkat av Dima. 

1955 läggs keramiktillverkningen ner och Dima börjar istället att tillverka andra saker, bl.a. Mosaikbord åt Sandvik för export till Italien, samt kartonger och möbler åt andra företag. Britt Landin stannar kvar ytterligare en tid och arbetar då med mosaikbord medan dekoratören Maj-Britt Nielsen slutar och istället startar egen keramikverkstad i Degerfors tillsammans med brodern Gösta Grähs.

Dima fortsatte som företagare fram till slutet av 1960-talet och drev då bl.a. Ingenjörsfirma Leander & Grinups tillsammans med Leif Leander. Därefter gav han sig ut på jordenruntresor med segelbåt. Under dessa resor skrev han flera reseskildringar.

Dimitrijs Grinups avled på Villa Silaine, Ramshöjden i Degerfors den 31 mars 1980. Föremålen stämplades "Degerfors" i halvbåge tillsammans med symbolen för Lettlands sol, ibland även med "Made in Sweden" och en ristad signatur. Signaturerna kunde vara "DG" (Dima Grinups), "I.H.O" eller "P.H".
Fabriken på 1950-talet. Personerna på bilden är bl.a. Birger Karlsson, Palle en dansk keramiker, Ove Nilsson, Dimitrijs Grinup och Synnöve Kihl.
Bland de som arbetade vid fabriken, förutom ägaren Dimitrijs Grinup, kan nämnas: Britt Landin, Maj-Britt Nielsen, Nils Ekberg, Synnöve Kihl, Birger Karlsson, dansken Palle samt Ove Nilsson.
Stort tack till Egils Grinups, Degerfors Bibliotek samt Anne-Lie Halldin på Kulturcentrum Berget i Degerfors. Bilder på Vas och stämpel: Rosie Eriksson
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012