Mela Anderberg 1865-1927 och Hilda Anderberg 1869-1924
Pamela "Mela" Vilhelmina Anderberg, konstnär och porslinsmålarinna, född i Stockholm den 22 juni 1865, dotter till Carl Wilhelm Anderberg och Ida Sofia Adolfina Påhlman. Familjen flyttar till Lund i slutet av 1860-talet där bl.a. systern Hilda föddes. Vad Mela sysslade med i unga år är högst osäkert och uppgifterna om henne är få. Man kan dock förmoda att hon ägnade sig åt måleri med tanke på att hon deltog vid flera konstutställningar. Den första 1886 tillsammans med bl.a. Severin Nilsson.
Ett par artiklar från 1890 låter dessutom meddela att hon dels agerade brudtärna vid Häradshövding Herman Rödins och Sigrid Knutsdotter Sparres bröllop, samt att hon med oljemålningar deltog vid en konstutställning i Malmö. När modern dör 1891 flyttar hon till Göteborg där hon samma år deltar i en konstutställning tillsammans med flera av dåtidens mest kända konstnärer. Mycket pekar också på att hon arbetade som porslinsmålare vid Göteborgs Porslinsfabrik under fabrikens inledande år 1898-99. 

M.A. står för Mela Anderberg
År 1900 flyttar Mela och Hilda till Stockholm, förmodligen inbjudna av storasyster Evas make Robert Almström, VD och delägare till Rörstrands Porslinsfabrik. De bosätter sig på Rörstrand och blir därmed grannar med systern Eva och Robert. Därefter arbetar Mela som mönster- och porslinsmålare på det som då kallades "porslinsbruket". Hon målade vaser och andra föremål, ofta i nedtonade blå, gröna och grå färger. Hon deltog också med egna föremål på utställningarna i Stockholm 1897 och Paris 1900.

Mela satt med i styrelsen för Fattigvårdsnämnden i Stockholm under de inledande åren på 1900-talet och var med och bildade Kvinnoförbundet 1911. Hon stannar på Rörstrand till 1910, därefter bor hon i Saltsjöbaden under ett år. Perioden 1912-1926 finns hon inte registrerad på någon adress i Stockholm, men då hon avlider på juldagen 1927 är hon åter bosatt på Rörstrand. Hennes föremål signerades "MA".

Hilda Elisabet Anderberg 1869-1924
Hilda Elisabet Anderberg föddes i Lund den 11 april 1869. Hon anländer till Stockholm år 1900 tillsammans med systern Mela och arbetar med all säkerhet på Rörstrand under åren 1905-15. Perioden kan dock ha varat längre. Vilka arbetsuppgifter hon hade är oklara och det finns inga kända föremål eller andra signerade verk av henne. Hon flyttar från Rörstrand 1915 och bosätter sig på Vikingagatan 13 tillsammans med systern och nyblivna änkan Eva. På den adressen stannar hon till sin död 1924. 
Eva Maria Anderberg (Mia Almström) 1860-1942
Evas historia är något olik de andra systrarnas. Hon föddes i Stockholm 1860 och gifter sig 1882 med Rörstrands VD och delägare Robert Almström. Förmodligen arbetade även Eva vid Rörstrandsfabriken, åtminstone inledningsvis. Hon bodde på Rörstrand tillsammans med maken Robert och hade under en period båda sina systrar som grannar. Maken Robert Almström avlider 1911 och några år därefter flyttar Eva in hos sin syster Hilda på Vikingagatan 13. Eva avlider 1942, då 82 år gammal.
Intressant i sammanhanget. Robert Almström var änkling då han gifte sig med sin förra hustrus systerdotter Eva Anderberg. Hans tidigare hustru, Eva Cecilia Theresia Påhlman (d.1876), var således syster till Melas, Hildas och Evas mor. Robert och Eva Cecilia Theresia Påhlman fick sex barn och tillsammans med Eva Anderberg fick Robert ytterligare två, Ida Maria och Gustav Karl. I och med att Eva Anderberg gifter sig med sin mosters tidigare make Robert Almström, kom hon att bli både styvmor och kusin till Roberts tidigare barn.  
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012