June Norrby 1945-
June Ann Norrby, keramiker född i England den 18 oktober 1945 och från 1971 gift med Lars Norrby. Paret Norrby flyttar till Lars föräldrahem i Gotländska Björke 1976 där de på den gamla 1600-talsgården främst ägnade sig åt odling av sockerbetor, morötter och potatis. June arbetade även med keramiktillverkning, men då i relativt blygsam omfattning. Hennes produktion bestod i huvudsak av prydnadsföremål som exempelvis glaserade djurfigurer. Från 2007 bosatt på Prästbacken i Kräcklingbo. June signerade sina föremål "June", ofta tillsammans med årtal.
Exempel på signatur

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012