Jan De Rooden och Johnny Rolf - "Johnny De Rooden"

Jan De Rooden född 1931 och Johnny Rolf född 1936 är båda Holländare, keramiker och formgivare. De träffades i Amsterdam i början av 1950-talet och beslöt att starta en keramikverkstad tillsammans. Verkstaden står klar 1955. För att skaffa sig erfarenhet, utbildning och praktik reser de utomlands. Första anhalten blir hos Gertrud Vasegaard på Bornholm. Där får de sina grundläggande kunskaper och två år senare 1959, har de sin första gemensamma utställning på Galerie van Meurs, Amsterdam.

1962 ger de sig ut på resande fot igen. Först till Gustavsberg och sedan till Arabia Finland. Under perioden 1962-66 besöker de ett otal länder för ytterligare praktik och med många utställningar som följd. Deras första intryck av Gustavsberg gav dock mersmak.
1966 återvänder de till Sverige, inbjudna som gästkeramiker till Gustavsbergs Porslinsfabrik av Stig Lindberg. Där stannar de sedan under drygt ett år. Allt avslutas 1967 med utställningen "Holländskt Gästspel" på Gustavsbergs Galleri. De verkar aldrig ha varit stilla. Från 1967 och 40 år framöver har de besökt och haft utställningar i världens alla hörn, från Skandinavien till Asien, Amerika och Orienten. Deras föremål vid Gustavsberg är signerade "JR" som står för "Johnny De Rooden", en sammanslagning av deras respektive namn.
Exempel på signaturer

  
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012