John Lundqvist 1882-1972

John Anders Lundqvist, skulptör och tecknare, född i Stockholm den 2 oktober 1882, son till smeden Johan Anders Lundqvist och Helena Reimert, från 1912 gift med Hilda Maria Blomgren. 1897 börjar John som lärling hos ornamentbildhuggare Nerpin och hos honom arbetade han under flera år, samtidigt och under åren 1903-06 gick han på Tekniska Skolans aftonkurser. 1907 slutade han hos Nerpin och började istället som biträde hos Christian Eriksson. Han stannar hos Christian till 1913, men gör ett par avbrott för resor utomlands. Den första går till Paris 1908, den andra till Köpenhamn 1910-11.
1913 har John slutat hos Christian Eriksson och samma år reser han till Paris för studier på Académie Colarossi. När kriget bryter ut 1914 tvingas han återvända till Sverige, men 1919 när kriget är slut, återvänder han. 1927 är sejouren i Paris slut och John återvänder då till Stockholm. Han gjorde därefter några få och kortare utlandsresor, men var hela tiden bosatt och arbetade i Stockholm. I sin ateljé skapade han allt, från medaljer, krucifix och porträttbyster, till monument, statyer och statygrupper. De flesta för kyrkor och offentliga platser.
Han blev ledamot av Konstakademien 1933 och har suttit som medlem i flera konstnärliga organisationer, bl.a. Konstnärernas Riksorganisation, Stockholms Skönhetsråd, Bonniernämnden, Konstnärsklubben och Statens Konstråd. 1945 tilldelades han Stockholms stads kulturstipendium, 1951 Prins Eugenmedaljen och 1958 Konstnärsklubbens Karlebopris.

Bland de många konstverk John utfört kan nämnas "Job" i kalksten till Moderna Museet 1922, ett krucifix till Svenska Kyrkan i Paris, "Tragedien" till Galleri Frank i Antwerpen 1924, "Uppståndelsen" till Stockholmsutställningen 1930 (Moderna Museet), "Lagafontänen" i Laholm 1933, altarfigurer till Jacobs Kyrka i Stockholm 1937, "Vendelmonumentet" i Uppland 1937, statyn av "Magnus Gabriel de la Gardie" i Linköping 1938, statygruppen "Ängeln och den uppståndne" till Norrköpings krematorium 1939, "Uppståndelsemonumentet" Skogskyrkogården i Enskede 1941, "Junebäcksmonumentet" i Jönköping 1946, "Boforsmonumentet" i Karlskoga 1947, statyn "St: Olof" Olaikyrkan i Norrköping 1951, statygruppen "Astrad och Götrad" i Ljungby 1952, "Nikestatyn" till Linköpings läroverk 1953 m.fl. John har även gjort en del porträttbyster. Bland dem kan nämnas Nils Palmgren, Karl Wåhlin, Yngve Larsson, Oskar Hullgren och Axel Gauffin.

John har deltagit vid ett flertal utställningar, som t.ex. Nordisk Konst i Göteborg 1923, Optimisternas utställning i Stockholm 1926-32, Biennalen i Venedig 1942, Konstakademien 1943, Skulptur i Natur i Stockholm 1948 o.s.v. John avled i Stockholm den 2 juni 1972. Hans föremål signerades "John Lundqvist".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012