Harriet Sundström 1872-1961

Harriet Sundström, grafiker, målarinna och skulptris, född i Stockholm den 23 dec 1872, dotter till Carl Rudolf Sundström och Carolina Sofia Häggström. Utbildad vid Tekniska Skolan i Stockholm under perioden 1889-90, därefter studier för Franz Roubaud, Heinrich von Zügel och Charles Tooby i München.

Harriet hade sin första separatuställning i München 1894 innan hon återvände till Stockholm för vidare studier hos bl.a. Zorn på Konstnärsförbundets Målarskola. Därefter och fram till första världskrigets utbrott studerar hon både i Sverige och utomlands, bl.a. vid Academie Colarossi och Witts Konstskola i Paris. Hon försörjde sig genom arbete på ett sjöförsäkringskontor och att driva ett eget bokbinderi. Hon kopierade även verk av andra konstnärer på beställning.
Harriet blev främst känd för sina träsnitt, det första kom 1904 och följdes sedan av många fler. Motiven var ofta hämtade från djurriket. I slutet av 1910-talet börjar hon även att arbeta med skulptur i gips, brons och lera. Även här var motiven hämtade från djurriket, ofta i form av hundar och hästar. Hon deltog vid bildandet av Grafiska Sällskapet 1910 och satt som ordförande där under perioden 1928-37. Harriet deltog även vid bildandet av föreningen Original Träsnitt 1912.
I mitten av 1920-talet skapar Harriet Sundström väggreliefen "S:ta Apolonia" för St: Eriks Lervarufabriker. Produktionen av reliefen pågick fram till ca 1930. Det finns däremot inget som talar för att Harriet skulle ha varit anställd vid fabriken under denna period. 
Harriet hade under hela sin aktiva karriär goda förhållanden till Tyskland. Hon hade t.ex. ateljéer i både Stockholm och München ända fram till slutet av 1940-talet. Hon har haft egna utställningar på Konstnärshuset, Hallins Konsthall och Galleri Catharina i Stockholm. Dessutom i Norrköping, på Valand i Göteborg, Helsingborg, Lund, Baltiska i Malmö, Paris, Munchen m.fl. Hon har även deltagit vid utställningar i Buenos Aires, Wien, New York, Chicago, Mineapolis, Bryssel, Helsingfors och Reykjavik. Hon har erhållit flera priser och medaljer under sin karriär.
Harriet Sundström finns representerad på Nationalmuseum, Moderna Museet, Zornmuseet, museerna i Malmö och Norrköping samt vid Konstakademien. Hon avlider i Stockholm den 28 april 1961. Harriets alster signerades "HS" eller "H.Sundström".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012