Gustaf Malmquist 1865-1926

Knut Gustaf Emil Malmquist, skulptör, född i Stockholm den 12 augusti 1865, son till snickarmästare Anders Malmquist och Anna Bernhardina Ever. Gustaf var i sitt första äktenskapet 1901-06 gift med konstnärinnan Karin Albertina Widergren och i sitt andra från 1907 med Marie Louise Natt och Dag.
Gustaf studerade skulptur vid Konsthögskolan 1888-93 där han under sitt sista år även erhöll Kunglig medalj. Åren 1897-1901 studerade han i Italien, Tyskland och Frankrike. Under denna period skapade han flera statyer och statygrupper, bl.a. "Guds dom" 1897, "Döende yngling" 1898 och "Tröst" år 1900. Efter hemkomsten till Stockholm deltog han vid några utställningar i Stockholm, Helsingborg, Malmö och Norrköping, innan han övergick till att bli lärare i figurmodellering vid Tekniska Skolan. Därefter syntes han sällan i offentligligt, han ägnade sig istället åt sina porträttbeställningar och gjorde bl.a. byster av Selma Lagerlöf, Per Wieselgren och Gustav V.
Hans mest berömda arbete kom att bli statyn av Karl X Gustav framför Nordiska Museet i Stockholm 1917. Gustaf deltog vid sin sista utställning i Göteborg 1923, tre år senare den 24 augusti 1926, avled han i sitt hem i Fiskebäckskil.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012