Gottfrid Larsson 1875-1947

Julius Gottfrid Andreas Larsson, skulptör, född i Naveryd Vallerstads socken, Östergötland den 21 november 1875, son till lantbrukare Anders Larsson och Emilia Johannisdotter, från 1911 gift med Karen-Sofie Waaler. Gottfrid studerade träskulptur på Tekniska Skolan i Norrköping, innan han fortsatte till Stockholm där han under åren 1895-99 studerade på Tekniska Skolan. Därefter och fram till 1912 flera studieresor med skulpturutbildningar vid Académie Collarossi och Ecole de Beaux Arts i Paris, han besökte München och Italien, samt England, Belgien och Holland. Gottfrid arbetade främst i brons, sten och marmor. Hans produktion bestod av skulpturer, statyer och statygrupper, kandelabrar, industrimonument och porträttbyster. 
Bland hans arbeten kan nämnas marmorskulpturerna "Toskanska" och "Gammal Florentinare" den senare på Linköpings Museum, "Arbetaren" till Vasaparken i Stockholm, "Klokheten och Rättvisan" till Norrköpings Rådhus, "De Geersmonumentet" och "Lantbruksmonumentet" samt "Valsverksarbetare".
Bland utställningarna kan nämnas Konst och Industriutställningen i Norrköping 1906, Industri- Slöjd och Konstutställningen i Lund 1907, i Stockholm 1907, St. Petersburg 1908, München 1909, Baltiska i Malmö 1914, San Fransisco 1915 (Guldmedalj), Charlottenborg Köpenhamn 1916, Svensk Konst i Göteborg 1923 samt ett flertal andra utställningar organiserade av Svenska Konstnärers Förening, Sveriges Allmänna Konstförening och Östgöta Konstförening. 
Gottfrid Larsson avled i Stockholm på julafton 1947. Han signerade sin konst med "Gottfrid Larsson" ristat i godset.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012