Fyris Keramik  ca 1945-1960
Fyris Keramik var en mindre måleriverkstad med tillhörande butik belägen på Svartbäcksgatan intill Fyrisån i Uppsala. Där ägnade man sig åt att köpa in nytto- och prydnadskeramik som t.ex. muggar, sejdlar, vaser och skålar m.m. från andra tillverkare som sedan dekorerades i måleriverkstaden och därefter såldes under egna varumärket "Fyris Keramik". 1951 flyttade verksamheten till källaren i det nyinvigda hantverkshuset på Storgatan 30. 
Kerstin Annerstig
Den enda person som hittats med koppling till verksamheten är Kerstin Margareta Annerstig. Hon föddes i Uppsala 1924 och avled i Sundbyberg 1981. Om hon var ägarinna till verksamheten eller bara arbetade där som anställd, har inte gått att utreda.
Fyris Keramik skall ha funnits i 10-15 år, men det har inte gått att få fram vilka år det handlar om. Den första och enda artikel som hittats där Fyris Keramik omnämns, är i Svenska Dagbladet den 9 september 1951. Det finns dock information som påstår att företaget fanns redan på 1940-talet.

Föremål från Fyris Keramik märktes endast med etikett.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012