Frithiof Kjellberg 1836-1885

Johannes Frithiof Kjellberg, skulptör och bildhuggare, född i Jönköping den 5 februari 1836, son till garveriidkaren Johannes Kjellberg och Elisa Stille. Då han på hemorten snart visade talang för skulptur och bildhuggeri, fick han hjälp av några intresserade personer att resa till Stockholm för studier på Konstakademien. Där studerade han under åren 1854-59 och erhöll flera belöningar, bl.a. Den Kungliga Medaljen, vilken också gav honom statligt stipendium.
År 1860 begav sig Frithiof ut på studieresa. Han började med ett kort uppehåll i Köpenhamn innan han fortsatte till Berlin och Paris. Senare på hösten samma år fortsätter han till Rom, där stannade han till 1868. När han sedan kom hem valdes han till ledamot av Akademien och blev vice professor. Två år senare utsågs han till Kunglig Statybildhuggare efter Molin, samt att han nu också kunde titulera sig professor.
Bland Frithiofs Kjellbergs arbeten kan nämnas gipsstatyetten "Achilleus sårad i hälen", "Starkader bortröfvande Alfhild" i bränd lera, "Gosse som håller spjärnande hund under armen", relieferna "Den sårade fadern" och "Gossar som hoppa bock" i gips. Hans konst finns representerad på flera museer och i privata samlingar, bl.a. på Nationalmuseum. Han deltog vid flera utställningar, både separat och samlingsutställningar. Frithiof avled i Stockholm den 16 december 1885.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012