Forssåns Stenkärlsfabrik 1846-1864
Forssåns Stenkärlsfabrik med tillhörande tegelbruk grundades i november 1846 av löjtnant Nils Philip Fränell tillsammans med 4 anställda. Fränell föddes i Sörmländska Mörkö den 29 maj 1806 och var son till prosten Anders Fränell. Under de första två åren drev Fränell fabriken ensam med sina anställda och produktionen var därför relativt liten. 1848 gick Sven Petter Bergman in som delägare och två år senare 1850, såldes fabriken till kakelugnsmakare Erik Olof Regnander och företaget Frisk & Co. Fabriken som då hade 7 personer anställda, bytte samtidigt namn till Böle Kakelugns- och Stenkärlsfabrik. 1853 då verksamheten såldes till J P Jansson uppgick arbetsstyrkan till 2 mästare och 28 arbetare, 7 var minderåriga barn. En av de anställda hos Regnander som bör nämnas var Anders Rödin. Efter fabrikens försäljning fortsatte han som kruk- och kakelugnsmakare i egen regi på den lilla orten Hamre i närheten av Forsså (Forssa).
Edvard Frisk
Erik Olof Regnander
Den tidigare ägaren av Stenkärlsfabriken Regnander, fortsatte som delägare i Hudiksvall Steam Sawing Mill Co Ltd medan Frisk & Co fortsatte driften av en sedan tidigare grundad snusfabrik i Hudiksvall. Snusfabriken uppgick i W:m Hellgren & C:os koncern 1910, men vid den tiden var grundaren Edvard Frisk redan död, han avled 1893. Erik Olof Regnander som var född 1816, dog 1889.
Tyskfödda Eduard Rasch övertog verksamheten vid Stenkärlsfabriken 1860, samtidigt återtog han namnet Forssåns stenkärlsfabrik. Vid den tiden arbetade 20 personer varav 12 barn på fabriken. Rasch föddes i Hannover den 14 januari 1827 och kom så småningom till Forsså i Sverige där han gifte sig med Carolina f. Ferner. Rasch kom att driva flera verksamheter i Forsså. Förutom Kakel- och stenkärlsfabriken ägde han också Forsså Bruk och en manufaktursmedja. Han var sedan 1862 även delägare i Vestra Helsinglands Trävarubolag. 
Rasch drev kakel- och stenkärlsfabriken fram till 1864 då all tillverkning lades ner. Några år senare 1868, revs fabriksbyggnaden. På platsen byggde Rasch istället en pappersmassafabrik, Forsså Trämassefabrik. Det var från början tänkt att bli ett järnbruk, men då förutsättningarna för den typen av verksamhet kraftigt försämrats byggdes aldrig något sådant på platsen. 1878 flyttades pappersmassafabriken till Hudiksvall och gick därefter under namnet Forsså Träpappfabrik. I Hudiksvall arbetade Rasch även som Tysk konsul. Han avled i Forssån den 11 november 1896.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012