Förlösa Lervaru- och Fajansfabrik 1896 - ca 1990

  Förlösa Lervaru- och Fajansfabrik / AB Nya Fajansfabriken.

Bildkälla: Kalmar Läns Museum.    Foto: Walter Olson.   

Grunden till Förlösa Lervaru- och Fajansfabrik, senare Nya Fajansfabriken, lades i mitten av 1880-talet då kakelugnsmakare Josef Karlsson startade tillverkning av kakelugnar och lerkärl under det enkla firmanamnet "J. Karlsson". När Josef Karlsson avlider 1896 övertas verksamheten av änkan tillsammans med den då endast 8 år gamla sonen Gustaf Konstantin Josefsson. Gustaf som föddes i Förlösa den 21 maj 1888, fortsatte i faderns fotspår och gjorde, trots sin unga ålder, allt han kunde för att hjälpa till i kakelugnsmakeriet. Han saknade av naturliga skäl utbildning i yrket och produktionstakten var därför låg.
1908 erbjuder Gustaf en av sin fars tidigare lärlingar Josef Lander, att gå in som delägare i firman. Gustaf som ännu inte fått någon grundläggande utbildning i kakelugnssättning, var i stort behov av hjälp och blev naturligtvis glad då Josef Lander accepterade erbjudandet. Företaget ombildas 1908 med Gustaf och Josef som likvärdiga ägare.
Under just denna period var efterfrågan på kakelugnar låg, och firmans avkastning gav inte möjlighet till dräglig försörjning för de båda kompanjonerna. Vid årsskiftet 1909-10 beslutar sig därför Lanner att lämna företaget. Från 1910 fram till senhösten 1912 står tillverkningen i det närmaste stilla. Först i oktober 1912 beslutar sig Gustaf för att återuppta driften, nu under namnet "Gustaf Josefssons Kakelugnsmakeri och Lerkärlstillverkning". Tiden efter 1912 blev betydligt bättre och fem år senare i juni 1917, startar Gustaf ytterligare ett bolag, Rockneby Cementtaktegelfabrik, vid Järnvägsstationen i Ryssby Socken tillsammans med Herman Widén. Att den nya fabriken förlades på den aktuella platsen berodde på den för tegeltillverkning mycket goda tillgången på bra sand.
1930 läggs all tillverkning av kakelugnar ner vid Gustaf Josefssons Lervarufabrik. Istället startas en omfattande tillverkning av framför allt blomkrukor. Fabriken byter också namn till Förlösa Lervaru- och Fajansfabrik. Några år senare 1937, brinner fabriken ner till grunden och tillverkningen upphör tillfälligt. En ny fabriksbyggnad stod färdig 1938 och driften kunde därmed återupptas. Samtidigt ombildar Gustaf Josefsson företaget till aktiebolag med sig själv som verkställande direktör och med ett aktiekapital på 25.000 kr. Fabriken gick därefter under namnet "Nya Fajansfabriken i Förlösa". Vid den nya fabriken tillverkades årligen ca 800.000 blomkrukor av en personalstyrka bestående av endast 5 personer.
Gustaf Konstantin Josefsson sitter kvar som verkställande direktör ända fram till sin död den 9 september 1956. Därefter fortsätter driften under nya ägare fram till ca 1990. Det finns inga uppgifter om hur godset stämplades eller signerades.

Gustaf Konstantin Josefsson med en stor kruka under armen, samt bild från utställning.  Bildkälla: Kalmar Läns Museum.  Foto: Walter Olson   

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012