Eva Jancke-Björk 1882-1981
Eva Henriette Björk, keramiker, textilkonstnärinna och formgivare, föddes i Stockholms Näs, Bro Härad Uppland den 25 december 1882 och var dotter till Häradshövding Pehr Gustaf Jancke och Aimée Björkenstam. Eva fick sin utbildning på Tekniska Skolan i Stockholm 1899-1904, därefter studier i Paris under ett år samt på Konstnärsförbundets skola i Stockholm. 1910 gifter hon sig med läkarstudenten Karl Gustaf Adolf Björk (1885-1919) och 1914 flyttar paret till Göteborg där de inom loppet av nio år blir föräldrar till fem barn.

Eva var knuten till Rörstrands Porslinsfabrik perioden 1915-21, St. Eriks Lervarufabriker 1921-25 samt Bo Fajans 1925-56, men var hela tiden bosatt i Göteborg där hon vid Lagklarebäck strax utanför Mölndal drev sin egen keramikverkstad. Hennes dekorerade lergods beundrares av många och hon tilldelades flera priser för sina skapelser. Eva hade stor hjälp av den skicklige krukmakaren Hugo Säfström, som då var lärare vid Slöjdföreningens skola i Göteborg.
Det stod snart klart att det inte gick att bedriva någon större eller lönsam verksamhet i de små lokalerna i Lagklarebäck. Därför köpte Eva en tomt i Mölndal där hon uppförde ett nytt och för ändamålet mycket bättre verksdagshus. Byggnaden kom att bli relativt enkel men mycket ändamålsenlig och byggt efter huvudsaklig plan av Säfström. I huset installerades också en dubbel brännugn efter förbättrad typ, d.v.s. en större ugn med en mindre ugn ovanpå. 
Tillverkningen som kom att gå under namnet Eva Björks Lervarufabrik eller Eva Björks Keramiska Verkstad kunde nu tillgodose traktens behov av enkla lerkärl, vilket i huvudsak bestod av vackert dekorerade blomkrukor. Leran som var av mycket god kvalitét hämtades på egna tomten, direkt utanför dörrarna. Förutom Eva och Hugo, så hade de också ett par drejare, en hantlangare och ytterligare ett par pojkar anställda vid fabriken.
Förutom sin koppling till Rörstrand, St. Eriks Lervarufabriker och Bo Fajans, arbetade Eva också som lärare på Slöjdföreningens skola under perioden 1922-45. Hon hade även ett kort samarbete med Orrefors glasbruk 1916-17 och skapade textilmönster för Licium och Handarbetets Vänner.
Eva var också en god målarinna och deltog vid flera större utställningar, bl.a. vid Hemutställningen 1917, Liljevalchs, Galleri Bengtsson och vid Stockholmsutställningen 1930 (för Bo Fajans). Eva avled i Stockholm den den 2 januari 1981. Hennes föremål signerades "EJB", "JB" eller "EB", den sistnämnda användes vid den egna verkstaden i Mölndal.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012