Erik Abrahamsson 1914-1984
Erik Abrahamsson, keramiker och skulptör, född i Ström Jämtland den 28 december 1914. Erik fick sin utbildning vid Krigshögskolan i Stockholm under åren 1937-1940, därefter öppnar han egen keramikverkstad i Strömsund. Hans produktion bestod främst av skulpturala objekt, men han gjorde även en del prydnads- och nytto föremål. Erik avlider i Strömsund den 2 maj 1984. Signaturen nedan är den enda kända av Erik Abrahamsson.
Exempel på signatur

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012