Carl Christensen 1878-1953
Byst av Carl Christensen
Carl Christian Christensen, skulptör, född i Jönköping den 3 juli 1878, son till bildhuggare Ferdinand Peder Christensen och Anna Kajsa Andersdotter. Enligt en del källor var han gift med Maria Elisa Ekman, medan han i Sveriges Dödbok finns registrerad som ogift. Carl fick sin grundutbildning av fadern och under åren 1898-99 arbetade han hos dekorationsbildhuggaren Hoffman i Stockholm.
År 1900 reste han till Paris för studier M. Champion och 1902 besökte han Académie Colarossi i samma stad. Han besökte även Tyskland innan han 1903 börjar som lärare i skulptur vid Tekniska Skolan i Jönköping. Där stannade han ända fram till 1925. Bland Carls mest framträdande arbeten finns en minnessten i svart granit över Jönköpings Regementes 300-årsjubileum 1922, samt en byst på sockel i Jönköpings stadspark över J.A. Olsson (stadsparkens skapare). Han har även gjort ett flertal gravmonument, byster och porträttreliefer i olika material.
Carl har deltagit vid Hantverks- industri- och konstutställningen i Jönköping 1922, en utställning i samma stad till förmån för Finlandsinsamlingen 1940 samt i "Nya Dagligt Allehandas" porträttutställning i Stockholm 1943.

Carl Christensen var initiativstagare till bildandet av Södra Vätterbygdens Konstnärer (där han också satt som ordförande), samt att han deltog i grundandet av Konstnärernas Riksorganisation (där han satt som styrelsemedlem i 7 år). Carl avled i Tånghalla Ulfsbo, Jönköpings län, den 6 januari 1953.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012