C A Pettersson & Co 1843-1901
1842 startar Carl August Pettersson tillverkning av kakel- och kakelugnar i lokaler på Tullportsgatan i Stockholm. Under första året handlar det om en relativt blygsam tillverkning, men efterfrågan på Petterssons kakelugnar ökade stadigt och från 1847 drevs verksamheten fabriksmässigt under namnet "Kakelugnsmakeri Verket". Inledningsvis hade de ca 15 personer anställda, men allteftersom fabriken expanderar så ökar antalet anställda till som mest lite över 60 personer. 1850 flyttar Carl August tillverkningen till större lokaler på Tjärhovsgatan och under perioden 1855 - 1862 byggs fabriken ut med flera våningar och nya ugnar installeras.

1868 lämnar Carl August över verksamheten till sonen Carl Anders som i sin tur får hjälp av Johan Petter Lundberg, företaget byter samtidigt namn till C.A. Pettersson & Co. Några år senare träder också C.A. Petterssons andra sönerna Berndt och August in i rörelsen.

Carl Anders dör 1879 och i samband med hans död lämnar också J.P. Lundberg fabriken. Företaget genomgår därefter en rekonstruktion och antalet anställda sjunker till hälften, liksom tillverkningstakten. Från 1880 ägs fabriken gemensamt av C.A. Petterssons söner Berndt och August, och tiden fram till Augusts död 1886 blir den bästa i fabrikens historia. Efter Augusts död driver brodern Berndt fabriken ensam fram till år 1900 då även han avlider. Verksamheten pågår därefter under ytterligare ett år i tidigare ägaren av Åkerlindska fabriken, Nils Anderssons regi.
Carl August Pettersson 1819-1868 född i Alestad Skåne, avlade mästarprov i Stockholm 1844. Han var ledamot av riksdagens borgarstånd 1865-66 och gift med Fredrika Constantina. 
Carl August Pettersson
Fredrika avled i barnsäng 1855 och efterlämnade förutom maken fyra söner, varav tre senare kom att överta driften av fabriken. Carl August gifter senare om sig och får ytterligare fem barn.
Under Carl Augusts regi tillverkades nästan bara vita kakelugnar. På 1850-talet introducerades den s.k. kaminkakelugnen, en mindre modell som anpassats till mindre utrymmen. Efter sönernas övertagande börjar de också tillverka spiskakel och mer praktfulla kakelugnar i varierande färger.
I december lämnade C.A. Pettersson anbud på den då nedlagda Åkerlindska Kakelfabrikens varulager. Många av de kakelugnar som såldes från C.A. Petterson under åren 1995-96 var således av Åkerlindskt fabrikat. 

Annons från 1860

Annons från 1879

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012