Bosarps Stenkärlsfabrik 1748-1758
Jonas Alströmer och Erasmus Clefwe var två industrimän och entreprenörer från Alingsås resp. Malmö. 1737 grundade de Konglig Adolph Friedrich Stenkolsverk (senare Skånska Stenkolsverket) tillsammans med bergmästarna i bergskollegiet Anton von Schwab och Erik von Stockenström.
Brännstödet från fabriken funnet vid utgrävningar.
1748 ansökte herrarna hos Kommerskollegium, att i första hand få inrätta ett glasbruk, men även tillåtas starta en "Kemisk Sten- och finare röda lerkärls tillverkning." Något glasbruk blev det inte, däremot en stenkärlsfabrik - Bosarps Stenkärlsfabrik. Att det blev en stenkärlsfabrik och inte en lerkärlsfabrik, kan förmodligen förklaras av lerans beskaffenhet. Den som fanns i området var utmärkt till framställning av eldfast stengods, däremot var den inte lika bra för tillverkning av lergods.
Förmodligen var Schwab den drivande kraften vilket kan antydas i det faktum att han samma år anställde en krukmakaregesäll vid namn Erik Liljegren. Tillsammans med Liljegren byggde Schwab upp en liten keramisk försöksanläggning med hjälp och bistånd från bl.a Rörstrand. Tillverkningen bestod av t.ex. stora och små krukor, syltburkar, krus och sejdlar, pottor, pipkrus, blomkrukor samt kärl lämpliga att användas vid apotek. Enligt en annons från 1754 beskrivs också fabrikens varor som likvärdiga med de utländska. 

Värt att notera är att inget föremål har någonsin kunnats knytas till fabriken, mer än det fragment av brännstöd av saltglaserat lergods som hittades vid en utgrävning på platsen 1960.

Texten sammanställd av Bengt Petersson

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012