Kruk- och kakelugnsmakare i Blekinge län under 1700- och 1800-talen.

I Blekinge län har det under åren varit tämligen gott om kruk- och kakelugnsmakare, och då framförallt i Karlskrona, Karlshamn och Ronneby. Men även i Sölvesborg och köpingen Kristianopel har det funnits representanter för detta yrke från 1700-talet och fram till 1900-talets början. Förutom i städer och köpingar var det under skråtiden, alltså före 1846, även vid bland annat gods och säterier tillåtet att bedriva tillverkning av till exempel kakel och lerkärl, och troligtvis var det därför som det har gått att se en krukmakare vid Ryedals säteri i Gammalstorps socken under 1700-talets senare del.  

Benämningarna krukmakare och kakelugnsmakare berättar inte något direkt om vad som tillverkades vid hantverkarens verkstad. Under 1700-talet användes mestadels titeln krukmakare medan det under 1800-talet blev mer vanligt att kalla hantverkaren för kakelugnsmakare. Detta oberoende om det bara tillverkades krukor och annat hushållsgods i verkstaden eller enbart kakel. I det flesta fall framställdes nog båda produkterna hos de enskilda hantverkarna. 

Möjligtvis är det därför som de olika yrkesbenämningarna har använts om samma person vid olika tillfällen. Detsamma har även blivit gjort i denna dokumentation. I slutet av 1800-talet tillkom så den yrkesgrupp som enbart sysslade med uppsättning av i många fall fabrikstillverkade kakelugnar. Dessa benämndes även de som kakelugnsmakare. Denna dokumentation, som i huvudsak tillkommit genom uppgifter i mantalslängd, kyrkoarkiv och Kommerskollegiums fabriksberättelser har till stor del begränsat sig till 1800-talet beroende på att det är under detta århundrade som arkiven varit lättillgängligast och hantverksproduktionen som störst. Dokumentation är emellertid långt ifrån en fullständig redogörelse över de kruk- och kakelugnsmakare som varit verksamma i länet.

Denna dokumentation finns endast som

Dokumentation: Bengt Hansén, Östersund © 2018  Kontakt: bengt@signaturer.se

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012