Axel Wallenberg 1898-1996
Axel Gereon Wallenberg var skulptör och medaljkonstnär. Han föddes i Nässjö den 22 maj 1898 och var son till dekorationsmålare Bernhard Wallenberg och Mathilda Ströberg. Axel studerade konst, först  vid Tekniska Skolan därefter vid Altins Målarskola och sedan vid Edward Berggrens och Gottfrid Larssons Konstskola. Han fortsatte sedan med skulpturstudier för Carl Milles under åren 1922-27 och under denna tid belönades han med den Hertigliga Medaljen för sina arbeten.
Skulpturen "Folkvisan" i Uppsala
Efter studierna i Sverige följde resor till Danmark, Tyskland, Rom och Florens 1928. Han gifte sig med Britta Winge 1930 och fick dottern Birgitta 1931. 1938 blev det en ytterligare en resa, nu till Paris för kompletterande studier. 
Axel arbetade i de flesta material som t.ex. brons och terrakotta. Från 1926 medverkade han i ett flertal tävlingar med förslag på utsmyckningar. Han utförde t.ex. medaljer och minnesreliefer över den svenska undsättningsexpeditionen till Spetsbergen 1928. Han deltog vid Stockholmsutställningen 1930 och vid riksdagens 500-årsjubileum 1935. Till Carl Milles 70-årsdag och Gustav VI Adolfs 90-årsdag gjorde han medaljer och för Länsparbankens hus i Stockholm ett gjutjärnsräcke.
Till hans mer kända porträttskulpturer räknas de av Gustaf Svensson, Anders Henriksson och Ragnar Hoppe. Bland kyrkliga arbeten märks utsmyckningar till flera av Sveriges landsortskyrkor. Han ställde ut i Borås 1946, på Malmö Museum 1949, i Katrineholm 1954 samt i Gävle och Linköping 1951. Dessutom deltog han vid en utställning på Liljevalcs 1935 samt vid flera av Sveriges Allmänna Konstförenings utställningar i Stockholm.
Milles och Wallenberg hade ett nära samarbete och delade ateljé under flera år. Efter Milles död 1955 tog Wallenberg över som intendent över Millesgården och det uppdraget hade han fram till 1983. Wallenberg var medlem av Konstnärsklubben, Nordiska Konstförbundet Konstnärernas Riksorganisation och Svenska Konstnärers Förening. Han belönades flera gånger för sina bidrag till utsmyckningar i Stockholm, Sölvesborg, Helsingborg, Malmö och Lund. Hans föremål bär signaturen "Wallenberg". Han avled i Danderyd den 14 januari 1996.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012