Ami Lanmark 1950-
Ami Lanmark f. 1950, bildkonstnär och keramiker utbildad (MFA) vid Högskolan för Design och Konsthantverk Göteborg 1984. Egen verkstad i Göteborg och Frankrike. Ami arbetar främst med bild, skulptur och utsmyckningar samt gör objekt i form av skålar, krukor m.m. i keramik. Hon har haft flertalet separatutställningar bl.a. på Galleri Konstepidemin, Lagerhuset och Sintra i Göteborg, Mullsjö Arkitekturgalleri, Konsthantverkarna i Örebro och Formargruppen Malmö. Ami har dessutom deltagit vid samlingsutställningar i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt i USA, Namibia och Litauen. Hon har fått Bob Kellys, Estrid Erikssons och Göteborgs stads kulturstipendium m.fl. Hennes föremål är vanligtvis signerade "AL", ibland med hela namnet "Ami Lanmark".
Exempel på signatur av Ami Lanmark

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012