Alice Nordin 1871-1948
Alice Maria Nordin föddes i Stockholm 1871. Hon var borgarbarn och dotter till möbelsnickare L.A. Nordin. Det var vid hans ritbord som Alice redan som liten flicka fick sina konstnärliga impulser. Under skoltiden fortsatte konstnärsdriften, hon skyndade hem efter skoldagens slut för att rita porträtt som hon funnit i böcker och illustrerade tidningar. Dessa såldes sedan till hugade spekulanter för 5 öre styck.
"Vildgässen" av Alice Nordin för Gustavsberg
År 1886 när Alice fyllt 15 år, började hon på Tekniska Skolan i Stockholm. Avsikten var att utbilda sig till gravör och under ett par år gick hon även i lära hos professor A. Lindberg. Han kom att betyda mest för hennes fortsatta utveckling och på hans rekommendationer sökte hon sig till Fria Konstens Akademi. Det var i denna skola och under ledning av professor Börjesson hon fick upp ögonen för skulptur och den grekisk-romerska konsten.
På våren 1895 fick Alice den Hertliga Medaljen för statyn ”Skymning” och två år senare den Kungliga Medaljen för dikten ”En vårdröm”. 1897 utförde hon också de två karaktärsfulla porträttbysterna af Ludvig Norman och August Söderman till Kungliga Teaterns foajé. 
Alice framgångar gav också ekonomiska resurser. Det tog inte lång tid för henne att bestämma sig för att resa till Paris och vidare studier. Väl framme inrättar hon sig i en ateljé vid Rue Delhambre och får sin handledning av den kände Injalbert. År 1899 var hon tillbaka i Stockholm och hade då turen att få uppdraget att utsmycka Greve von Rosens nya privathotell på Strandvägen. Två år senare 1901, reste Alice till Rom och ordnar sig en ateljé vid Via Liguria. I Rom blir hon också medlem i "Svenska Föreningen" där bl.a. arkitekt Anders Lundberg och målarinnan Ebba von Koch ingår. Detta var hennes första besök i staden och hon stannade där i tre månader. Efter detta pendlade hon mellan Sverige, Frankrike, Italien och Spanien under några år. 
År 1905 befinner sig Alice på tillfälligt besök i Sverige och deltar i grundandet av Damernas egen Akademi med Selma Lagerlöf som ordförande. En akademi som beskrevs ha "de yppersta representanterna för nutida Svenska kvinnoarbeten på skilda kulturområden". Akademien hade till uppgift att dela ut stipendier till "Belönande eller Främjande af någon förtjänstfull kvinnlig gärning". I kassan första året fanns 1.000 kr.
1910, efter att ha tillbringat ytterliga några år i Frankrike och Italien återvänder Alice till sitt hem på Gla. Kungsholmsbrogatan i Stockholm. Under 1910-talet arbetar hon för Gustavsberg och gör en del skulpturarbeten i parian. 1911 deltar hon i Sveriges första utställning för kvinnor. Utställningen äger rum i Konstakademiens Salar, Konstnärshuset i Stockholm och går under namnet "Svenska Konstnärinnor". Alice Nordin är mest känd för sina skulpturer i parian, gips, brons och marmor. Hon formgav allt från stora ljuskronor till bordklockor och askkoppar. Hon avled i Stockholm den 26 maj 1948. Hennes föremål signerades "Alice Nordin", ofta ristat i godset.
"En Vårdröm" "Tidens Flykt" "Tyst" Alice i sin Ateljé 1903
Exempel på signatur av Alice Nordin

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012