Rolf Adlersparre 1859-1943
Moder Svea av Rolf Adlersparre

Rolf Adlersparre, konstnär, skulptör och bildhuggare, född i Karlskrona den 31 juli 1859, son till kommendören Georg Adlersparre och Heliodora Ancarsvärd. Under åren 1883-1888 studerade han vid Konstakademien i Stockholm, därefter i Paris.

Efter utbildningen i Paris återvänder Rolf till Stockholm där han först bosätter sig på Grev-Thuregatan 20, därefter på Vasagatan för att slutligen hamna på Brahegatan. År 1902 lämnar han Stockholm och flyttar till Helsingborg där han får anställning på Höganäs-Billesholm AB, 1904-19 som sekreterare och 1919-26 som föreståndare på bolagets centralarkiv.
Rolf gjorde ett flertal byster och skulpturer, varav några producerades av Upsala Ekeby på 1800-talets slut. Han gjorde dessutom en mängd offentliga utsmyckningar som bl.a. Moder Svea på Stockholms Enskilda Bank, dekorationerna på Operaterrassen samt "Heimdal", "Frigg", "Freja" och "Tor" på Djurgårdsbron.
Rolf Adlersparre avlider i sitt hem på Södra Kyrkogatan i Helsingborg den 25 november 1943.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012