Stora Kongensgade Porslinsfabrik 1722-1770

Store Kongensgade Porslinsfabrik i Köpenhamn betraktas som Nordens första fabrik i sitt slag. Fabriken grundades av Johann Wolff redan 1722 och driften fortsatte sedan fram till 1770. Johann Wolff föddes i tyska Segelberg och fick sin utbildning i Holland. Han arbetade som fajansmästare i Nürnberg innan han 1722 kom till Köpenhamn där han med hjälp av Danska kungahuset skulle erhålla både och ekonomiskt bidrag och tomtmark för att starta en "Porcelain fabrik i Delfftisk konst". När beslutet att starta fabriken var fattat, gjorde Wolff en visit till Tyskland där han rekryterade stora delar av sin arbetskraft. Samma år 1722, grundar han Stora Kongensgade Porslinsfabrik i Köpenhamn.
Efter bara något år som fabriksdisponent hamnar Wolff på kollisionskurs med den övriga fabriksledningen. Meningsskiljaktigheterna leder till stora bråk och i sin ilska börjar Wolff att sabotera tillverkningen. Till råga på allt hinner han även att stjäla en stor del av fabrikens egendom innan han 1725 avskedas och kastas ut.
Med hjälp av den Svenska ambassadören i Köpenhamn erbjuds han istället att resa till Stockholm för att där grunda en Svensk porslinsfabrik. Wolff tackar ja till erbjudandet och reser till Stockholm. Han tar dessutom med sig en stor del av den arbetskraft han rekryterat från Tyskland, samt den mycket skicklige fajansmästaren Andreas Nicolaj Ferdinand. Johann Wolff & co kommer till Sverige 1725 och inom ett år har han grundat Rörstrands Porslinsfabrik. Men precis som i Danmark visade sig Wolff vara en problematisk herre. Strax innan fabriken tas i bruk 1726, får han sparken. Wolff påstod själv att han lämnade sitt uppdrag av medicinska skäl, men i själva verket arresterades han för skattebrott. Wolff lämnade Sverige 1729 och därefter finns inga spår av denne opålitlige herre.
Under åren 1726-1748 styrdes Stora Kongensgade av verkmästare Johann Pfau. Han satte sin egen prägel på fabrikens tillverkning genom att skapa många av de berömda objekten, bl.a. de välkända skålarna i form av Biskopsmössor. Från 1748 fram till fabrikens nedläggning 1770 drivs fabriken av Christian Gierlöf. Föremål från Stora Kongensgade är mycket sällsynta.

     Kända signaturer
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012