Sevres 1740-

Några keramikarbetare gick ihop och startade Sevres Porslinstillverkning 1740 i staden Vincennes. Snart blev fabriken den högst rankade i Frankrike, och leverantör till t.ex Kungahus. 1756 fick fabriken stora ekonomiska problem, och Kung Louis XIV övertog verksamheten. När monarkin försvann i Frankrike (Franska Revolutionen 1789), så övergick ägandet till Staten. År 1800 utsågs Alexandre Brongniart till ledare över tillverkningen, en befattning han kom att ha i 47 år.
Under Napoleons era 1804-1814, ändrades fabrikens inriktning radikalt. Napoleon, som hade stort inflytande på modellprogram och stil, får hjälp av Alexandre Brongniart och Charles Percier, med många nya modeller och stilar. Under hela 1800-talet var fabriken relativt välmående och man byggde bl.a ett Museum. Under 1870-talet höjs kvalitén ytterligare då Auguste Rodin utvecklar ny metod för porslinsgravyr.
Art Nouveau och den moderna stilen, inspirerade tillverkningen på 1900-talets böjan. Bakom den utvecklingen fanns flera framstående nytänkare. Först i början av 60-talet, kom fabriken att knyta upp många framstående designers och konstnärer till fabriken. Det var nu då det s.k studioarbetet tog fart. Sevres är idag ett högst välmående företag, och produktionen har alltid förknippats med hög kvalité. På de tidigaste föremålen, 1745 - 1793, finns bara den världsberömda "Dubbel Louis" stämpeln, eller "Dubbel L" som den också kallas. Därefter tillkom diverse signaturer och studiostämplar som komplement till "Dubbel L". På vissa föremål kan Dubbel L saknas helt.
OBS - På grund av det höga värde som äldre föremål från Sevres betingar, så finns det en mängd porslinsföremål gjorda med förfalskade stämplar. Så utgå inte direkt från att du hittat ett antikt föremål från Sevres bara på grund av stämpeln. Kontrollera äktheten med någon kunnig. Påpekas bör också, att det i flera länder under 17 och 1800-talet, gjordes porslin med stämplar som liknade Sevres. Se dessa längre ner på sidan.

     Sevres stämplar
1753 1753 1753 1756 1773 1778
1792-1804 1792-1804 1792-1804 1792-1804 1803-1804 1804-1810
1810-1814 1814-1824 1824-1830 1824-1830 1824-1830 1824-1830
1829-1830 1830 1831-1834 1834-1845 1845-1848 1845-1848
1845-1848 1848-1849 1848-1851 1854 1854-1870 1872
1890-1904 1887-1891 1860-1894 1900-1904 1900 1902-1904

OBS - På grund av det höga värde som äldre föremål från Sevres betingar, så finns det en mängd porslinsföremål gjorda med förfalskade stämplar. Så utgå inte direkt från att du hittat ett antikt föremål från Sevres bara på grund av stämpeln. Kontrollera äktheten med någon kunnig. Påpekas bör också, att det i flera länder under 17 och 1800-talet, gjordes porslin med stämplar som liknade Sevres. Se dessa längre ner på sidan.

1926 1941

Från 1800-talets början och framåt, så använder konstnärer vid Sevres ofta en egen stämpel. Denna stämpel sitter tillsammans med "Dubbel L", eller så saknas Dubbel L helt. Det kan variera. Här kan du se ett par exempel på hur det kan se ut.
Hela stämpeln Vänstra delen Mitten Högra delen

      Exempel på "falska" stämplar som liknar Sevres.
Coalport England Derby England Foecy Frankrike St: Denis Frankrike Lichte Tyskland Limoges Frankrike
1805-1850 1840-1849 1900-tal 1778-1780 1824-1840 1784-1793
Minton England Paris Frankrike Paris Frankrike Paris Frankrike Paris Frankrike Postchappel Tyskland
1800-1816 Slutet 1700-talet 1820-1900 1870-1900 1873 - 1872 -
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012