Limoges (1771)

Historien om Limoges är mycket gammal. Det började redan på medeltiden då man började emaljmåla kopparföremål i syfte att användas som religiösa sovernirer. Denna tillverkning blev snart uppskattad och medförde också starten på Limogesarbeten i Emalj.
Limogesporslin föddes 1771. Limogesregionen var speciellt lämpad för denna produktion då naturtillgångar på råmaterial var god i denna trakt. Hela 1800-talet skulle bli en guldperiod för Limoges och flera nya prestigefyllda porslinstillverkare föddes. Bland dessa fabriker kan nämnas Haviland, Guérin, Pouyat, Bernadaud, Thauraud m.fl.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012