Pozellanfabrik Karl Ens 1790-1990
Porzellanfabrik Karl Ens är bara en i raden av porslinsfabriker som uppstod i Bayernregionen. Johan Karl Ens, far till Karl Ens den yngre, grundar 1790 "Porzellanfabrik Bruckberg". Denna fabrik övertas sedan av Karl Ens den yngre och hans bror Eduard Ens. Karl samt en herre vid namn Triebner, går ihop 1861 och grundar porslinsfabriken Triebner Ens & Co. Karls söner arbetar också vid denna fabrik. År 1890 beslutar sig Karl och hans söner för att lämna fabriken och tillsammans bygger de en ny fabrik i Volkstedt-Rudolstadt - Porzellanfabrik Karl Ens.
Porslinsfabrik Karl Ens fick stor uppmärksamhet under 1920/30-talet, då de började tillverka de nu så välkända fågelfigurinerna. Föremålen höll hög kvalité och de nådde stor framgång med sin tillverkning. I övriga sortimentet fanns också skulpturer och andra föremål i porslin.
Efter andra världskriget kom Porslinsfabrik Karl Ens att hamna på den Östtyska sidan och 1959 övergår en del av makten till den Östtyska staten. 1972 övertar staten hela ägandet och Kar Ens Porslinsfabrik upphör att existera. 
Det nya namnet på fabriken blir VEB Unterglasurporzellanfabrik och 1974 ändras det till VEB Sitzendorfer Porzellanmanufaktur. 1990 återförenas Tyskland och i samband med detta läggs fabriken ner. Ännu idag finns fabriksbyggnaden kvar, men bara som ruin.
Från ca 1900 Från ca 1910 Okänd tid Okänd tid
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012