Bo Fajansfabrik 1874-1967

Bo Fajansfabrik grundades på Barkbacken i Gröneberg Gävle 1874 av Erik Boberg. När Erik avled 1876 togs verksamheten över av sonen Johan-Erik Boberg f. 1854 d.1931, som i sin tur tog hjälp av brodern August. I fabriken tillverkades konst- hushålls- och prydnadsföremål, ofta i gul fajans, men i samband med första världskriget utbrott så minskade produktionen avsevärt. När kriget var över byggdes fabriken ut och i början av 1920-talet ombildades företaget till aktiebolag, med familjen Boberg som ägare. Namnet kortades också ner till Bo Fajans. 
Tillverkningen pågick fram till 30/6 1967 då fabriken lades ner. Tomt och fastigheter tvångsinlöstes av Gävle kommun, som i sin tur under några år hyrde ut lokalerna till ägarna av Steninge Lervarufabrik. Bobergs Fajansfabrik AB likviderades sedan i december 1968.
Bo Fajansfabriks styrelse 1930
Konstnärer och formgivare
Blomberg, Stig Boberg, Johan Erik Ebeling, Allan Johnsson, Ivar Wetter, I
1900-talets mitt 1870-1890 talet 1921-1927 1930-talet Ingen uppgift
Boberg, August Brodin, Lena Fredin- Fredholm, Maud Olsen, Anna Wibom, Maggie
1870-1890 talet 1966-1967 1942-1944 Ingen uppgift 1925-1933
Boberg, Erik Burmeister, Gabriel Holmstrand, Gösta Praestgaard, Christina Wilson, Tom
1874-1876 1922-1925 1940-1950 talet 1958-1966 1961-1967
Boberg, Gösta Dahlgren, Lillie Hultström, Karl Ternell, Berit Yourstone, Irma
1920-1950 talet ca 1956-1962 Tidigt 1900-tal 1951-1957 1960-1970 ca
Boberg, Hans Dahlskog, Ewald Jancke Björk, Eva Wahlström, Gunnar -
1920-1950 talet ca 1929-1950 1925-1956 Ingen uppgift -
Stämplar, signaturer och föremål

Fabriksstämpel
Före 1924
Fabriksstämpel
1924 - 1967
Allan Ebeling
1921-1927
 
Allan Ebeling
1921-1927

Allan Ebeling
1921-1927
Gabriel Burmeister
1922-1925
 
Eva Jancke-Björk
1925-1956
Eva Jancke-Björk
1925-1956
Ewald Dahlskog Maggie Wibom Maggie Wibom Maggie Wibom Maud F. Fredholm Berit Ternell Lillie Dahlgren
1929-1950 1925-1933 1925-1933 1925-1933 1942-1944 1951-1957 1956-1962
Bo Fajansfabrik söker fajansmålare. Annonsen publicerad 1907.
-Annons i samband med Johan Erik Bobergs övertagande 1876

Textunderlag: Birgitta Lundblad

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012